UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android6dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b50c3d7614917b24303ee6a220679dab3c5f5c23be1b71adb51ea9dc8e9d444a8 7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856aedf5354693177e83e8ba089e94b7b6b55 b5488aeff42889188d03c9895255ceccdbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 149ef6419512be56a93169cd5e6fa8fd 1319c26b37ea5c6413750b06f30f6b6aced92d38d8fec10f1da779dfa44f8bbe4722176876d0b766e2ce8328108416b95680522b8e2bb01943234bce7bf84534a18630ab1c3b9f14454cf70dc7114834 900c563bfd2c48c16701acca83ad858aab73f542b6d60c4de151800b8abc0a6c ebeb300882677f350ea818c8f333f5b9f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc ccf8111910291ba472b385e9c5f59099257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4c2e06e9a80370952f6ec5463c77cbacec8d3a760ebab631565f8509d84b3b3f153c5b2affa12eed84dfec9bfd83550b1120ca817ebe8caa71e92ac53049b2c6a cc638784cf213986ec75983a4aa08cdb69dafe8b58066478aea48f3d0f3848204d8bd3f7351f4fee76ba17594f070ddd 47257279d0b4f033e373b16e65f8f089110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff539461a19e9eddfb385ea76b26521ea48a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a86562c5c1f33db6e05a082a88cddab5ea1f4477bad7af3616c1f933a02bfabe4eef1e491a766ce3127556063d49bc2f98d4254a0e7aa1a351983d6b3b4c1816ead1ff1ec86b62cd5f3903ff19c3a326b24fa91c19016cb1f807ea47b5a959d5185b8add2a5d98b1a652ea7fd72d942dacd6ef5f7fa914c19931a55bb262ec879cc0db17c6772e2a26cb133ad3ba389cce90b8e8eca90756905bf80c293ae6a50a 47bd8ac1becf213f155a82244b4a696a366ce3dedb69b786dae1aa8d75e4e765749a8e6c231831ef7756db230b4359c8 3b3dbaf68507998acd6a5a5254ab2d76 dae3312c4c6c7000a37ecfb7b0aeb0e4a16f3a5bda35f1de87328623f0a1711fe033fdb11f1faad86c9a492d4696ec314275f89744278864da88c2fda68ec4e90141a8aedb1b53970fac7c81dac79fbe3430095c577593aad3c39c701712bcfe222afbe0d68c61de60374b96f1d86715810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 acf922154627f6788918f03c42b123cd44feb0096faa8326192570788b38c1d1799de6d3dae4c924142cf245a1d7f7039acf7769aeea55e2b2505c88710d4293ccc58dde99ac1c9f32531179b859bf4640cb228987243c91b2dd0b7c9c4a0856 7b6982e584636e6a1cda934f1410299cdaad98225feffee70936b5e3b88658c9f9be311e65d81a9ad8150a60844bb94c3fb451ca2e89b3a13095b059d8705b15540ae6b0f6ac6e155062f3dd4f0b2b0111c484ea9305ea4c7bb6b2e6d570d466db957c626a8cd7a27231adfbf51e20eb18a411989b47ed75a60ac69d9da05aa5a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada9eed867b73ab1eab60583c9d4a789b1bc6776f93bc9afe2e511a1dbd5478362cb085c4fa543afe32970749f5e2bcdc6a45624a44b89793087e9ef4d076018adbe27a949795bbe863f31c3b79a26867701a638db8311430c6c018bf21e1a0b7fb8a057268a74a5f1201285aa667585e152996962656838a97af4c5f926fe6f1b001064f1de9dfcd9d77b14d11beefefd4700fdb2ba62d4554dc268c65add4b16eb9cfe8b6042cf759dc4c0cccb27a6737ec36e2ba64f11c9e910e0353e0836d814f16c818875d9fcb6867c7bdc89be7eb20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac4eab60e55fe4c7dd567a0be28016bff3a9d34fb66d81367590fdd5337324233aa9c397afa342c368ba24e7620ee41a944bd6a600d4cb755c07712c599a95da2b 87784eca6b0dea1dff92478fb786b40187ec2f451208df97228105657edb717f f4552671f8909587cf485ea990207f3b84e2d85ac232c681a641da1ec663888c30da227c6b5b9e2482b6b221c711edfd 9ceee7501ba30946fab8728aec06a9f5 68897f19b106926ed889fe3f7e3d01c944ece762ae7e41e3a0b1301488907eaa 2adafb1b5d684e6c15a2d063367be012b4f1ec9f4b5c8207f8fc29522efe783d4d19b37a2c399deace9082d4649300220a348ede8ac3768875037baca5de6e265a0c828364dbf6dd406139dab7b2539830dd22174d06b0cd2e50c352a8a8a49e8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a c1e39d912d21c91dce811d6da9929ae8075b24b68eb3cb44b3fa4e331d86db89efd5a10c877af6115fa4226391671750747d3443e319a22747fbb873e8b2f9f2282bb8a7afdb969e5ac8e1848f741d9ac9319967c038f9b923068dabdf60cfe3475cc020a2dc98e1bd061ddfdf162fdc 7417744a2bac776fabe5a09b21c707a2cacad2aec9f4371413f91805dcea928efe4b8556000d0f0cae99daa5c5c5a410e3978ba7ecdecc63be5f5bf0281a0ed667f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfacc78c347465f4775425c059ea101c131f 56584778d5a8ab88d6393cc4cd11e090ed265bc903a5a097f61d3ec064d96d2e 9dc372713683fd865d366d5d9ee810bac879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c23b9d6e5e779c8f46c5765c194a04b59a 6aed000af86a084f9cb0264161e29dd3149ef6419512be56a93169cd5e6fa8fd2e92962c0b6996add9517e4242ea9bdc bc3ea21614e0fdc4359bdd4d3315313f7467fc45e24ec8d8b9023385c2a6066dc96e651946818e0787d6296f69549fe1887a185b1a4080193d5cf63873ac6d70a34bacf839b923770b2c360eefa26748a3ec6dd8d538712a581e5b24726ce062747c1bcceb6109a4ef936bc70cfe67de d1d6a7eae40b025e869ac0853049efc272e6d3238361fe70f22fb0ac624a70728973ba741e7bd6450d8023552f43728ec91591a8d461c2869b9f535ded3e213ec65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193df8f122d50eba11c3af5607575b277bc6dc2208f9bbd11486d5dbbb9218e03017 f4f1f13c8289ac1b1ee0ff176b56fc60 63771e3e7738ed3048c3dc440023db38aeefb050911334869a7a5d9e4d0e168974f23f9e28cbc5ddaae8582f48642a5992fde850d824c2ba9b563cb6fa4078c37884a9652e94555c70f96b6be63be216878a0658e652765c4979dba411787e43829083d7452626f6e64b96ec0b73481148237d9f2dea8c74c2a72126cf63d9338b78af9b5b1ac2745410ef836e697a1cb3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af801fd8c2a4e79c1d24a40dc735c051ae 41d6c2482cdf34113f998e9df192e148e7d161ac8d8a76529d39d9f5b4249ccb310dcbbf4cce62f762a2aaa148d556bd da11e8cd1811acb79ccf0fd62cd58f868caa38721906c1a0bb95c80fab33a893 a209ca7b50dcaab2db7c2d4d1223d4d5d20f6cbf98b2efd688d5e33c2920b586f0fcf351df4eb6786e9bb6fc4e2dee026b620aedfa4cf153467265629501dd61203cb085a5c2c3faf8e4f60131817256 860320be12a1c050cd7731794e231bd3251d52afeb09449719aa7ba0b842c7557658d0dd31ff8ec12a3933f064e000a1a8badd37c221a3f19d9ad0ac2196849aec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2488c1e0332065eb80e1129139a67d6e0 1943102704f8f8f3302c2b730728e023d4b2aeb2453bdadaa45cbe9882ffefcf0ec04cb3912c4f08874dd03716f80df1b2eb7349035754953b57a32e2841bda531c97cbb941d3e92d0e6f9925e9bc4d709853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6 c5e1ab9c931df8f5e4c5a8aa53837d52 cf34645d98a7630e2bcca98b3e29c8f2e5afb0f2dbc6d39b312d7406054cb4c649856ed476ad01fcff881d57e161d73f7f489f642a0ddb10272b5c31057f0663f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78c3992e9a68c5ae12bd18488bc579b30d13f3cf8c531952d72e5847c4183e6910d198bd736a97e7cecfdf8f4f2027ef800ffd15f002b98f6bd62346b947b8d15ad79aac075930c83c2f1e369a511148feb8fd7211e5247891e4d4f0562418868ab87517992f7dce71b674976b280257d22b346a0aa375a07f5a90a344a61416c401161aaa0b6d1345dd8fe4e481144d84f169b1a771215329737c91f70b5bf05c1f50893f80d6830d62765ffad7721742c215b446bcdf956d848a8419c1b5a92001f78be6f7cad02658508fe4616098a946aac8e8ce9c68e9a1f4f5f56a5a383195192c98732387165bf8e396c0f2dad206ee4c5c93a9957c9b1bb3bd89e800c892ae5cfef57d9ef9a523753e45fc9b0b69f268fb2ba1068615b3219c6e8f57e8 0beb34df7e9615cd43b9090989ca48484ebd440d99504722d80de606ea8507da ebad33b3c9fa1d10327bb55f9e79e2f3 c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 010e406df2463597c58286a93f8b3160 161882dd2d19c716819081aee2c08b98a0160709701140704575d499c997b6cac06d06da9666a219db15cf575aff2824ec79d4bed810ed64267d169b0d37373e21e60123a3a0df92f391f66b1e51903a 66808e327dc79d135ba18e051673d906d6539d3b57159babf6a72e106beb45bd2c29d89cc56cdb191c60db2f0bae796b9718db12cae6be37f7349779007ee5897109af321d970c64a0154000a60e65c8 49ad23d1ec9fa4bd8d77d02681df5cfa0f3d014eead934bbdbacb62a01dc4831013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9f5c150afbfbcef941def203e85cf40bc9873eaad153c6c960616c89e54fe155a fef6f971605336724b5e6c0c12dc25340cd6a40ae578078bc72e5310df41e918d94fd74dcde1aa553be72c1006578b23375abb16ea7c1f83be31ce4c3495ec4139d6530ef19d55fc98e82cb3907519fafd9dcf1d146272bb05c490d790b6da52 61d77652c97ef636343742fc3dcf3ba9d961e9f236177d65d21100592edb0769 7f975a56c761db6506eca0b37ce6ec871a551829d50f1400b0dab21fdd969c044424d2deec2f9468fb61e2db07ecd6b6e6be5b6def555465fea6d6458bd7eba54dcfbc057e2ae8589f9bbd98b591c50aec0bfd000f253eff3acb1043e1c0697921ce689121e39821d07d04faab328370 c5866e93cab1776890fe343c9e7063fb 7eb3c8be3d411e8ebfab08eba5f49632d9e74f47610385b11e295eec4c58d473196f5641aa9dc87067da4ff90fd81e7bf9be311e65d81a9ad8150a60844bb94c3214a6d842cc69597f9edf26df552e43d9731321ef4e063ebbee79298fa36f56b27d5296bede63b1493a5d321d4e80927d62a275027741d98073d42b8f735c68efd5a10c877af6115fa422639167175057c0531e13f40b91b3b0f1a30b529a1d20125fd9b2d43e340a35fb0278da235d 8597a6cfa74defcbde3047c891d78f90e42ad93f7491f2a38ba2ec1416ef6f553a24b25a7b092a252166a1641ae953e787682805257e619d49b8e0dfdc14affa 577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e487129304eca93e3646dd0c7dd441bf5ccb0989662211f61edae2e26d58ea92f 75b9b6dc7fe44437c6e0a69fd863dbab9a1756fd0c741126d7bbd4b692ccbd9158f1e2bfc0c0c182f1afdab7cae02402eb7cdec4751eb3b3fd24908c6bdb1c177d3d5bcad324d3edc08e40738e663554fcbfab2f4cda26061ed9e3ee96a4fd61d63fbf8c3173730f82b150c5ef38b8ff09a630e07af043e4cae879dd60db1cac92c4661685bf6681f6a33b78ef729658dfccdb8b1cc7e4dab6d33db0fef12b889f96f36b7aae3b1ff847c26ac94c604e325eaeac5bef34937cfdc1bd73034d1702e656adee09f8394b402d9958389b7d884ce4bb65d328ecb03c598409e2b16868897f19b106926ed889fe3f7e3d01c964a4250dded75fcc7ac237f910e8a54ed2a2c1da2acde3ed27003dba9c3c1ccc 1c6a0198177bfcc9bd93f6aab94aad3c7e7e69ea3384874304911625ac34321cf4aa0dd960521e045ae2f20621fb4ee92406a0a94c80406914ff2f6c9fdd67d5777669af68dbccabc30c3b6bcaa818250189caa552598b845b29b17a427692d15129a5ddcd0dcd755232baa04c2316980e7e05fa1026b0c5459267608ae320b8 46dce5f2f0e61edb70931a00d00a464e 460b491b917d4185ed1f5be97229721a228669109aa3ab1b4ec06b7722efb105a368b0de8b91cfb3f91892fbf1ebd4b2d74cb35426f3d808325876f45b69dbf13ebd728de6fa78aa8bc932e9abece9c073b817090081cef1bca77232f4532c5d3850b1a23fec9e1b958601a27109d0d5e038453073d221a4f32d0bab94ca7cee7a576629fef88f3e636afd33b09e828923b023b22d0bf47626029d596132802870d355680e628fe1c552221f690d8da4 d27b95cac4c27feb850aaa4070cc4675b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f cf9b2d0406020c56599f9a93708832b5141aa4fef48df77f954d60a373a3c322af1b5754061ebbd4412adfb34c8d3534fea16e782bc1b1240e4b3c797012e289 54baf7f8288c87badf5f2dfb62baa1c3310366dd6f1a67639b870efe6ca3613db06f50d1f89bd8b2a0fb771c1a69c2b0e16e74a63567ecb44ade5c87002bb1d917f5e6db87929fb55cebeb7fd58c1d41cf67355a3333e6e143439161adc2d82ebfbb56bee68d99affaa64f189045d5f2a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb0c72cb7ee1512f800abe27823a792d03 1700002963a49da13542e0726b7bb758