UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android812214fb8e7066bfa6e32c626c2c688b18a411989b47ed75a60ac69d9da05aa5 0801b20e08c3242125d512808cd743026dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740bd40e0a2a2f466a90ee2630fc925e7af9d707329bece455a462b58ce00d1194c954229abfcfa5649e7003b83dd4755294953ecc4b20bb9dfcbfa3faaa4967bfda68bc9477d0f2c908eed9498bf926d89e6c351da15b5e8a743a21ee96a86e25df56503192b14190d3826780d47c0d3bf32f4fe03d77724a7217006e5d1672887406409663226af2f3114485aa4e0a23b416475e51b4ac5c7c9d726d9efb3642f2327204b057100a1b7c574c2691c9a378 7e05d6f828574fbc975a896b25bb011ec2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe814ea0d5b0cf49525d1866cb1e95ada5db4e267d84075f66ebd967d95331fcc03 07bba581a2dd8d098a3be0f68356064330f8f6b940d1073d8b6a5eebc46dd6e5cb463625fc9dde2d82207e15bde1b6741f50893f80d6830d62765ffad7721742da0b566359c3862f20b5072c3d49bd0f2e7638c6f7667569fe469fec28c7405b7d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb1091660f3dff84fd648efe31391c5524a523426cc585745318d5f6d91a9c0706384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3b2d199f9abd28ea425d262558bde5cf22606c90a06173d69682feb83037a68fec34306d99c63613fad5b2a140398c0420d278df4919453195d221030324127a0e751f915c24612ce66dba400a86a0909b671d8d05d795091118b1344f715307c41e9f65024cd764a33b94a14b0e79f42dd2319feb7864f7123a48f0ce98e09936cfaae21cc5ea9eef9bba69c7d4e8710ad947bf06a885db0d477d707121934ff8076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b5e62d03aec0d17facfc5355dd90d441c66de6afdfb5fb3c21d0e3b5c3226bf00 66f041e16a60928b05a7e228a89c3799bbeb0c1b1fd44e392c7ce2fdbd137e87de7092ba6df4276921d27a3704c5799883eaa6722798a773dd55e8fc7443aa09322f62469c5e3c7dc3e58f5a4d1ea399 f7a82ce7e16d9687e7cd9a9feb85d187473803f0f2ebd77d83ee60daaa61f3813f67fd97162d20e6fe27748b5b372509 8b1ecf6d8049bb062a356f1cc812e69e 8977ecbb8cb82d77fb091c7a7f186163a486cd07e4ac3d270571622f4f316ec5b154e7b21b2ff0a14d96affa6d3fb9585c22590152f4f53f3c05cf7cc6aa0b6b6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce872bd7f907b7f5b6bbd91822c0c7b835f6 3df07fdae1ab273a967aaa1d355b8bb6a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a8d5036c64412973d610202be8dce2b82a2be9bd7a3434f7038ca27d1918de58bd 6fd6b030c6afec018415662d0db43f9dca3a856a28df7d77d948949206ff9fdfc4819d06b0ca810d38506453cfaae9d885c4ef2f7a943600c97b5903247567b72afe4567e1bf64d32a5527244d104ceab14680dec683e744ada1f2fe08614086495dabfd0ca768a3c3abd672079f48b645fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d 03e4d3f831100d4355663f3d425d716b 227e072d131ba77451d8f27ab9afdfb7 1a68e5f4ade56ed1d4bf273e5551075044e76e99b5e194377e955b13fb12f630e38e37a99f7de1f45d169efcdb288dd15df07ecf4cea616e3eb384a9be3511bbcd506ab1234b234645dcf279691347f53070e6addcd702cb58de5d7897bfdae1fc192b0c0d270dbf41870a63a8c76c2f7c05147f3029c97ce26c0cb0b2469fca8b313cbf30999888de32da1ec83ff503ad8e88c0f76fa4fc8e5474384142a00aab2ce2a4bbb59dab4f43dada87ef0e23138163901f4859c9601f08cfa428efe1a2d10d355cdebc879e4fc6ecc6f63dd7 d7fd83eaf0a5593a190e8e9c8d7ece840da54aa0b1ee702d0c45af548b1a54c70353ab4cbed5beae847a7ff6e220b5cf5a7f963e5e0504740c3a6b10bb6d4fa5 595373f017b659cb7743291e920a8857432aca3a1e345e339f35a30c8f65edce 7d2a383e54274888b4b73b97e1aaa491 71463aaacf046fa24e7dfa4558607545a928731e103dfc64c0027fa84709689ead8d3a0a0f0a084a97fad357c649438cb3848d61bbbc6207c6668a8a9e2730ed606c90a06173d69682feb83037a68fecb052e2e0c0ad1b2d5036bd56e27d061c86a2f353e1e6692c05fe83d6fc79cf9d4275f89744278864da88c2fda68ec4e9 64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85ccc58dde99ac1c9f32531179b859bf4662306523b3c77c077b2938f0d6ab91f5de73998802680548b916f1947ffbad76532923f11ac97d3e7cb0130315b067dc f8e59f4b2fe7c5705bf878bbd494ccdf 5905aa3361a00b7d9356fa6cf222396daff53752790c8c5348954c335c5ad682d16509f6eaca1022bd8f28d6bc582cae6a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5 cf05968255451bdefe3c5bc64d550517621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b7930e1ebad68af7f0ae4830b7ac92bc3c6f5a142a55461d5fef016acfb927fee0bd fc1a36821b02abbd2503fd949bfc9131f169b1a771215329737c91f70b5bf05cf48c04ffab49ff0e5d1176244fdfb65cd58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7a47072176bca825aadacf648034e124bf3c89b7be367aa4246f90aa007efe5257bfa32686d200c64cb46de03ac2eac0d6271faadeedd7626d661856b7a004e27f3144cefe89a60d6a1afaf7859c5076b13384ffc9d8bdb21c53c6f72d46f7866706608cfdbcc1886bb7eea5513f90133f8f122d50eba11c3af5607575b277bc6d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5f14bc21be7eaeed046fed206a492e652ae502204564aafbffb712be630e3910ba9078e8653368c9c291ae2f8b74012e74d8556695c262ab91ff51a943fdd605893b71ff0836bb95466a9de7aaa34de0929ddbdb402491a6aa97964a8139a1356c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 6d8e4836f22d0a921638c5a785a62896 49cbb75927723efba3b4c108ed4a12f38466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7ae1cd50f4a9880333cdad4a24ee9d550cf82a944b799eac194ea37a388daa8b19 7810ccd41bf26faaa2c4e1f20db70a710dd1bc593a91620daecf7723d2235624a9d34fb66d81367590fdd5337324233a2747e3c644b9a085cd4d3a7718b16024e074a2975740cdf3948cfc063892260e 8e0384779e58ce2af40eb365b318cc32 3a2a9aef4cbed81244820a091667c0bd64c26b2a2dcf068c49894bd07e0e6389d240e3d38a8882ecad8633c8f9c78c9b beb3c650aaae598375f60df2c60632696e2290dbf1e11f39d246e7ce5ac50a1ed5438e589313fc0036bbc291299c6fd4e7b24b112a44fdd9ee93bdf998c6ca0eea33b4fd0fc1ea0a40344be8a86411239fd7c9fc436c0b439e0b56159eafacc86a571fe98a2ba453e84923b447d79cff621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81d3b1fb02964aa64e257f9f26a31f72cffc95fa5740ba01a870cfa52f671fe1e4 ef67f7c2d86352c2c42e19d20f881f53f8d2e80c1458ea2501f98a2cafadb397 561918f13a2832726ec7f2e16ecd76c10c1c995b77ea7312f887ddd9f9d35de5 471c75ee6643a10934502bdafee198fbda94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 b4892f808f9efbd561cecbfbec3ad20defdf562ce2fb0ad460fd8e9d33e57f57 0e57098d0318a954d1443e2974a38fac64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb850996dd16b0020a17a26b94f4675fd3da 25766f01628f3d34b93a36a2301dffc99ecff5455677b38d19f49ce658ef0608 379a7ba015d8bf1c70b8add2c287c6fa f42c7f9c8aeab0fc412031e192e2119d f1903f234d3ba4da38a18aa25751457dacfe22eeddf82266e32f8f17912d59fe33dd6dba1d56e826aac1cbf23cdcca87e992111e4ab9985366e806733383bd8c22c432f46fd86e1be5bc4429282eb65d45d6637b718d0f24a237069fe41b0db4b8c4c8b2271787e2f78b5fe2ce193caa1340ccf24722f02bbc81b3822ce23d4ca6d5ab67798f3a675dc50c1d5b6c03d4cdd0500dc0ef6682fa6ec6d2e6b577c4 854d9fca60b4bd07f9bb215d59ef55612e2c4bf7ceaa4712a72dd5ee136dc9a862000dee5a05a6a71de3a6127a68778ad8d31bd778da8bdd536187c36e48892bf0eaf559f89ca17022783964ebe9cdfd41bfd20a38bb1b0bec75acf0845530a7621461af90cadfdaf0e8d4cc25129f915cd5058bca53951ffa7801bcdf42165188b057334964aecf7cc034c38011add03837a451cd0abc5ce4069304c5442c87595373f017b659cb7743291e920a885733b3214d792caf311e1f00fd22b392c5751f915c24612ce66dba400a86a0909b49c166931e8a70ff2a57a5780dcbb8929c693b040f150014937c0072d90c00dbf9995e4c8a1e54123c64427a572d7917 e9ed9cad56c92652263953755852bedb95192c98732387165bf8e396c0f2dad2beda847edabdd461b87a0821a65cad5fac1ae6a547bf25a11284c7595eff6df7c47eedbcf5a800ee4216797e5665eb21573f7f25b7b1eb79a4ec6ba896debefd d83de59e10227072a9c034ce10029c39102b905d54a908ae26000ed4801734b0c862b02975932127779faae44decffb482489c9737cc245530c7a6ebef3753ecf26bdcba3e7ea29ba3b9f8bc2555fefabc573864331a9e42e4511de6f678aa835e2b66750529d8ae895ad2591118466ff02208a057804ee16ac72ff4d3cec53b8c59fd6fbe0e9793ec2b27971221caceb1b0ef5ba6b569680ece2fae998c4d0ae355ad06c5a89f911fbb0aff2de52435aeb3135b436aa55373822c010763dd54 7f39f8317fbdb1988ef4c628eba0259156468d5607a5aaf1604ff5e15593b003 41b0db49fd10d95920281dead0710f58854f1fb6f65734d9e49f708d6cd84ad6aceacd5df18526f1d96ee1b9714e95eb7439aebdba054f0d586d486ef2aff18592cc227532d17e56e07902b254dfad10 6832a7b24bc06775d02b7406880b93fce4d8163c7a068b65a64c89bd745ec36014cfdb59b5bda1fc245aadae15b1984ade3c1a733c9c51de130bc7ae775fd930e68d3c6431bf1e25eced5d26c301f68d1efa39bcaec6f390014916069369453655a0df4b5a1786cd13a7a8de759859d4f4f6dce2f3a0f9dada0c2b5b66452017b0cf188d74589db9b23d5d277238a92949af6c4e558a7569d80eee2e035e2bd7f4666b1c34893ee557dccbfe3382e965c6969ae30d99f73951cb976b88a457afc37f9e1283cbd4a6edfd778fc8b1c652248e844336797ec98478f85e7626de4a4d8556695c262ab91ff51a943fdd6058000c076c390a4c357313fca29e390ece9f655cc8884fda7ad6d8a6fb15cc001e6c250b592dc94d4de38a79db4d2b18f274961657ae02e93fc17be9d9fc864620baf4f1a5938b8d520b328c13b51ccf116a6e3ec7373f2a5d2fdb3e4e5b80debddc5689792e08eb2e219dce49e64c885b789ba2ae4d335e8a2ad283a3f7effced313f422ac583444ba6045cd122653b0ef50a6c02a3fc5a3a5d4d9391f05f3efc 66cf21351023f60e092be950584699cb14da92f2bdaec7f2218042a5b61245702f014b914ea5e7c04fc6cbde68d02141fac05328668f599efe18e76cdb284aab 1415fe9fea0fa1e45dddcff5682239a043f8e83d15ca083fb58e9b745e5de0d4767d01b4bac1a1e8824c9b9f7cc79a04feb93033a7ab04ea442b08103ec019a4b7c13b0a474277d7f6c6d6ba8a0ed678abb9d15b3293a96a3ea116867b2b16d5e721a54a8cf18c8543d44782d9ef681f9a49a25d845a483fae4be7e341368e36742141ceda6b8f6786609d31c8ef129f87ae6fb631f7c8a627e8e28785d9992d84253ffce9853bdf2518c53ddf3bce65c61f571dbd2fb949d3fe5ae1608dd48beeea8c180c5dff16f68a6b7e2606b43045645a27c4f1adc8a7a835976064a86d4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677d5d7f5bba709f5cbbe1f74977096feb3 325995af77a0e8b06d1204a171010b3a1b33d16fc562464579b7199ca311498234173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f155fa09596c7e18e50b58eb7e0c6ccb45011bf6d8a37692913fce3a15a51f070ad4cc1fb9b068faecfb70914acc63395 59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec0f46c64b74a6c964c674853a89796c8e 167434fa6219316417cd4160c0c5e7d28430b32b5bac908e765df8813d4405c50c0a7566915f4f24853fc4192689aa7e5a794da4f056dcd732eb706e9ef991d77716d0fc31636914783865d34f6cdfd5 dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a7467fc45e24ec8d8b9023385c2a6066dcbf22ab286e2ad4900bdf5d6a2e4700947e51e9d11cf800ff08674dbb68a48ab cc598895a76714dff4c34b2361569b37 6e62a992c676f611616097dbea8ea030344ef5151be171062f42f03e69663ecf 16437d40c29a1a7b1e78143c9c38f28970e9dbe24ba303f2d25ac34d3ae945c552c5189391854c93e8a0e1326e56c14fd516b13671a4179d9b7b458a6ebdeb9246dce5f2f0e61edb70931a00d00a464e8f4d94fa779cb6b74225a9e26c700a39 2d1b2a5ff364606ff0416508877234701cbcaa5abbb6b70f378a3a03d0c263865e51eeda0422de44a7cc260b4239d4f9 16c222aa19898e5058938167c8ab6c570397758f8990c1b41b81b43ac389ab9f