UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android8c59fd6fbe0e9793ec2b27971221cace c68c9c8258ea7d85472dd6fd0015f047ec79d4bed810ed64267d169b0d37373e1517c8664be296f0d87d9e5fc54fdd6007ac7cd13fd0eb1654ccdbd222b81437466fb9bd9d76e8388d327709c005d02e301ad0e3bd5cb1627a2044908a42fdc2 8ce1a43fb75e779c6b794ba4d255cf6d42547f5a44d87da3bc40ee5d096246060004d0b59e19461ff126e3a08a814c33884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168274766460cea548fa1a55d476fbfc7ffee1abc6b5f7c6acb34ad076b05d40815 eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d698b519f198dd26772e3e82874826b04aa7ed2d3454c5eea71148b11d0c25104fff90f2aca5c640289d0a29417bcb63a37 fcd11da01e886bc1be35b19f4d974f4e df6c9756b2334cc5008c115486124bfeb0169350cd35566c47ba83c6ec1d6f82320755112b6d9e248ce1c26e1fcf534bd1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7 1e65040d77567934e4ffed55c656a3cc3b3dbaf68507998acd6a5a5254ab2d76f42fff7bf91c9292a6a6dd4ee86eee6c05edf455cb266ccb3ea3ac2715f87326e3844e186e6eb8736e9f53c0c58895279d2682367c3935defcb1f9e247a97c0d069654d5ce089c13f642d19f09a3d1c085f3375756047fba207ce9b85780313b 9922f5774d88b203c4ec0fdd26616899ebd9629fc3ae5e9f6611e2ee05a31cef38af86134b65d0f10fe33d30dd76442eb0b79da57b95837f14be95aaa4d54cf8440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605adf7e293599134777339fdc40ddfa81862da5a6d47be0029801ba74a17e47e1a350a3797caea1668d227c8cbe52c793ec913303f392ffc643f7240b18060265236107e6b72b64a32dfce109719e892ad09eb27dec1a45d92f229228204ea72016a5889bb0190d0211a991f47bb19a7776c1e55ec7c43dc51a37472ddcbd756fb0c215f194276000be6a6df6528067151 c348616cd8a86ee661c7c98800678fad 6804c9bca0a615bdb9374d00a9fcba59d4d8d1ac7e00e9105775a6b660dd3cbb cd758e8f59dfdf06a852adad277986ca 22eda830d1051274a2581d6466c06e6c1f88c7c5d7d94ae08bd752aa3d82108bd0f82e1046ccbd597c7f2a7bfba9e7dd0465a1824942fac198245283436132136a0724f1d3e80fd5f761cacb7efe859352c5189391854c93e8a0e1326e56c14fc480540d4e8c0cf7ad03ba949e3a52805055cbf43fac3f7e2336b27310f0b9efccc36675ce8d7286aff56ecccb53d0a5384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3be3c9cb08585a40829bc88130b0b8ebdfaab3238922bcc25a6f606eb525ffdc560b0b0994d12ad343511adfbfc364256e d40d35b3063c11244fbf38e9b55074be96f0a190986ed55124c246fd4c7e412f 5421e013565f7f1afa0cfe8ad87a99abcb12d7f933e7d102c52231bf62b8a6782175f8c5cd9604f6b1e576b252d4c86ed117dca133c64bf78a4b7696dd0071890d46839f6371fb84f6b6c682f5fc2c77 7f24d240521d99071c93af3917215ef7 3e10f9cfe8030470e507965881025ab8 a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059 2e6d9c6052e99fcdfa61d9b9da273ca23f088ebeda03513be71d34d214291986 c0db17c6772e2a26cb133ad3ba389cce6abba5d8ab1f4f32243e174beb754661517da335fd0ec2f4a25ea139d5494163 1f8fe28e9283d7b5300af087a298f20074934548253bcab8490ebd74afed703107ff46bb6597a4f81eed4f59360ff8354c5a99856a3c634a5a3beae02520cdc2 5db60c98209913790e4fcce4597ee37c67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfacaddfa9b7e234254d26e9c7f2af1005cb297fa7777981f402dbba17e9f29e292dde58bfe3d33dada41a9398c30e21eeede46de7e1bcaaced9a54f1e9d0d2f800d11953163dd7fb12669b41a48f78a29b6635440afdfc39fe37995fed127d7df4f769ac34a4012ab69c069de0bab7d9e81 76908ab39c07d85c0b3693ce5d700771 5a7b238ba0f6502e5d6be14424b20ded3d91fffbdc07fc7b1240ba846c0f7e75b31df16a88ce00fed951f24b46e08649df0e09d6f25a15a815563df9827f48fa 32c47400d002aa2e9608f262414b4aba 659b7b42e9c002ce0075077cd55a1623b38e5ff5f816ac6e4169bce9314b2996291d43c696d8c3704cdbe0a72ade5f6c5cde6dedeb8892e3794f22db57ada07334186e9eb70e30487210b962e867b74270821a40b06f8751781d5a895357da671457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64aa3d68b461bd9d3533ee1dd3ce4628ed43e98410c45ea98addec555019bbae8ebcfecdb276f634854f3ef915e2e980c31621c090c3a61c6809130675a63897a0f4ab52371762b735317125e6446a51e8fda647c549dde572c2c5edc4f5bef039c5531a5834816222280f20d1ef9e95f69 93da579a65ce84cd1d4c85c2cbb84fc5 2354c276f1c9156f4b97a11a7aa4125403db60c2331018b18c4166c1787072fe 93129bca9fb2d3cb3470e2b9cfde7f6372007983849f4fcb0ad565439834756bb36ed8a07e3cd80ee37138524690eca1 45624a44b89793087e9ef4d076018adbcb16b8498f74ba6b6a6873518624168c2c29d89cc56cdb191c60db2f0bae796b57827ddd068a17ad6dfc6690962241e59e9ed6d2fc9dbdfdfb8b8e93906d9212f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6cad523773c6b194f37b938d340d5d022328153349b1eb6f6c01622d4f395993bfeeea5d933e9dce59c7dd0f6532f9ea81bed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08daa1b6b26d690368d6f74a35a7daa09164f8bc5ac1dc2b49434efe9e72f183de8c7558e9d1f956b016d1fdba7ea132378ab49ef78e2877bfd2c2bfa738e459bf08973ba741e7bd6450d8023552f43728ec47e93742387750baba2e238558fa12d36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb 53b354612d26628e73986a80e254864ec922de9e01cba8a4684f6c3471130e4c439d8c975f26e5005dcdbf41b0d84161375abb16ea7c1f83be31ce4c3495ec41 e6be4c22a5963ab00dfe8f3b695b5332eddb904a6db773755d2857aacadb1cb097de76211cd2efdefa4b8226e6cbf649 1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4415e1af7ea95f89f4e375162b21ae38c8b1ecf6d8049bb062a356f1cc812e69edc912a253d1e9ba40e2c597ed237664049c166931e8a70ff2a57a5780dcbb892514f94b7b871de0eacb221709d341aecc399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b55312eec654a75a08dc83de96adde735656c8f81486b1e4fe59bf39ce9ff7b33a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059b28d7c6b6aec04f5525b453411ff4336 d1e39c9bda5c80ac3d8ea9d658163967d5438e589313fc0036bbc291299c6fd491bc333f6967019ac47b49ca0f2fa7579f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2f6b6d2a114a9644419dc8d2315f224015c22590152f4f53f3c05cf7cc6aa0b6b eddb904a6db773755d2857aacadb1cb04c9d1fbce4890fc2731b6a61262313b1bf25356fd2a6e038f1a3a59c26687e80af94ed0d6f5acc95f97170e3685f16c0250473494b245120a7eaf8b2e6b1f17c b98249b38337c5088bbc660d8f872d6aadd5aebfcb33a2206b6497d53bc4f3090defd533d51ed0a10c5c9dbf93ee78a5a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d87744b422a6d1df1d47db5d50a8d0aaca5db555f4a2901228cc826327079761e696086af6e4641abb18caafc151b9aa95c86dac4227f4c3d1f6619898d70f2f2b52 853bb47a93581ead37b1bcd749d347877a54486317b6dde9ce8fadaf3e7601f40c6b6f19684ed9b6ff07575fcf81c98dbd33f02c4e28615b5af2d24703e066d5decc2e06a44e61f12a030bc4951563eb2b0aa0d9e30ea3a55fc271ced8364536a4e858c15255e55d5e1e221bd151154fab24cd2b811ee48a416fc7a833d736a9 ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265 97416ac0f58056947e2eb5d5d253d4f2412604be30f701b1b1e3124c252065e6 50c3d7614917b24303ee6a220679dab3 19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c228dd48d6a2e2cad213179a3992c0be53caa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa869 cbfe5681369338a48e2d1b63998099d6c0e8517b1fe0b5270f3f41d4b56d6118 621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b4042483f5c2c4015e2a6abd47aa76b6f674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23c54bc2ded4480856dc9f39bdcf35a3e7d9eb09a4dbf0b2098faf20331f294afeda0dba87d95286d836e37ca60ab1e734ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 e02af5824e1eb6ad58d6bc03ac9e827ff8417d04a0a2d5e1fb5c5253a365643c b32e8760418e68f23c811a1cfd6bda786a13382a520e0420014027350a0b3eb4d5c186983b52c4551ee00f72316c6eaa77143919d1234297079f075357988f3b995e1fda4a2b5f55ef0df50868bf2a8f31a262d6247f3513b19d1149102e116d 761b42cfff120aac30045f7a110d0256 b555f4a2901228cc826327079761e69649f85a9ed090b20c8bed85a5923c669f 67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfac94b087da83ceb5fe6f1a13150f8c0471598a90004bace6540f0e2230bdc47c0937bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c673271cc47c1a4e77f57e239ed4d28a7 e0ab531ec312161511493b002f9be2ee 78efce208a5242729d222e7e6e3e565eaf4f00ca48321fb026865c5a1772dafdc3008b2c6f5370b744850a98a95b73ad d10f24cc96c40a85ed11ce68142e80dff64b2463cf1dba199491c885dff932f3ba9fab001f67381e56e410575874d967 668f33215f65faf17f6f7f1d7f4b5fc83d600348cf3aca45a777c9bc043054d49b1c93a6864c39e48417ee486b83c387f1ea154c843f7cf3677db7ce922a2d17af5d5ef24881f3c3049a7b9bfe74d58b0428be7495f8f382d0943cdd4738ffbb 37e7897f62e8d91b1ce60515829ca282fecc3a370a23d13b1cf91ac3c1e1ca92297018ebde10e3024ac70a8120a2c82cc952ce98517ac529c60744ac28364b0302ae6a786bbf135d3d223cbc0e770b6ee5ae7b1f180083e8a49e55e4d488bbecb538f279cb2ca36268b23f557a831508acb5d1120b8a0b8d3d97905ba9a72dc407dbd9a180c7cc69cada7b982c5ae82c a64bd53139f71961c5c31a9af03d775ea5909bff60540745d3da1ccda2f99bffa5a61717dddc3501cfdf7a4e22d7dbaa986648642d1a68a3178f6869689cc26043e4e6a6f341e00671e123714de019a8 77bb14f6132ea06dea456584b7d5581e af94ed0d6f5acc95f97170e3685f16c0f7bdb0e100275600f9e183e25d81822dbd4d08cd70f4be1982372107b3b448ef72e0ac3a885b78926065a979b6a46206 bdb3c278f45e6734c35733d24299d3f44f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5c0e190d8267e36708f955d7ab048990d f4e3ce3e7b581ff32e40968298ba013d5dcd0ddd3d918c70d380d32bce4e733a6150ccc6069bea6b5716254057a194ef4a300d3a0ae99b58b0dfcd3fde526bf5704cddc91e28d1a5517518b2f12bc321 169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a0447e1cacfb27da22fb243ff2debf4443a0 8cea559c47e4fbdb73b23e0223d04e797d38b1e9bd793d3f45e0e212a729a93c475d66314dc56a0df8fb8f7c5dbbaf788830c97ab60254cd05628c6e61e8c54c b4892f808f9efbd561cecbfbec3ad20d1a669e81c8093745261889539694be7f9547ad6b651e2087bac67651aa92cd0d 385822e359afa26d52b5b286226f2cea 73740ea85c4ec25f00f9acbd859f861d9fc664916bce863561527f06a96f5ff35bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec981c8727c62e800be708dbf37c4695dff 44e76e99b5e194377e955b13fb12f630 62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c001ab2fa029c064a45e41f8b2644a2920de5d1a081a3095d62b416e44e055e7a 54eea69746513c0b90bbe6227b6f46c3b58ac8403eb9cf17fae1dcd16df71fde85ef8e895264ae2dcab7bcd0f04d9bea e1696007be4eefb81b1a1d39ce48681b99f42c473afe0eb4bd047ae133b851fc09d90af096ee93aae1cecbb338d430205c936263f3428a40227908d5a3847c0b5dbc8390f17e019d300d5a162c3ce3bc69eba34671b3ef1ef38ee85caae6b2a1 a34e1ddbb4d329167f50992ba59fe45a4fbe073f17f161810fdf3dab1307b30f50a074e6a8da4662ae0a29edde7221795bcf8dd060e5ea0bff484b4a4127cb470ea6f098a59fcf2462afc50d130ff0343bd8fdb090f1f5eb66a00c84dbc5ad51b056eb1587586b71e2da9acfe4fbd19e7dc3338d429a3114842ca29dbbfccfef8ef0327d29dfae100751f4ed0a0427909d068c869fd3e03fc606ec297fcd00bef1903f234d3ba4da38a18aa25751457d 48c34cb86aa86816e112a44ef2bf4c30faad95253aee7437871781018bdf3309 e1d5be1c7f2f456670de3d53c7b54f4ac7a9f13a6c0940277d46706c7ca326019ad97add7f3d9f29cd262159d4540c9604025959b191f8f9de3f924f0940515f892c91e0a653ba19df81a90f89d99bcd5905aa3361a00b7d9356fa6cf222396dc70341de2c112a6b3496aec1f631ddddd5da28d4865fb92720359db84e0dd0dddd409260aea46a90e61b9a69fb9726ef 985e9a46e10005356bbaf194249f6856