UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f ddac1f6f13bb372a177804adcd3b8a31263fc48aae39f219b4c71d9d4bb4aed2 de7f47e09c8e05e6021ababdf6bc58e7 9332c513ef44b682e9347822c2e457ac9996535e07258a7bbfd8b132435c5962d2a10b0bd670e442b1d3caa3fbf9e6950234c510bc6d908b28c70ff313743079fed537780f3f29cc5d5f313bbda423c4889fbd1aec443cef389ea10c93b498d8abcc5329cfe5846db63ff4dee74eb9062191b602b73b93ec19da67d1b7e349c6fe70c36866add1572a8e2b96bfede7bf1915523773b16865a73a38acc952ccda fd11043c50c15f9e700a52b3f00136f873a1c863a54653d5e184b790fee147543d779cae2d46cf6a8a99a35ba4167977ba7e36c43aff315c00ec2b8625e3b719649a066d415bdda4ce2a7088292645e09bcb182ab31f229322cff3c8888b2ceca05d886123a54de3ca4b0985b718fb9b 670c26185a3783678135b4697f7dbd1a 3430095c577593aad3c39c701712bcfeb55ec28c52d5f6205684a473a2193564decc2e06a44e61f12a030bc4951563eb 65699726a3c601b9f31bf04019c8593cf22e4747da1aa27e363d86d40ff442febd48f59a9f04aefd7708058b717453afe5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa26751be1181460baf78db8d5eb7aad3905e2a0647e260c355dd2b2175edb45b8946e3ece1fc8b24bd656449d88eca941d94fd74dcde1aa553be72c1006578b235bd529d5b07b647a8863cf71e98d651a 136f951362dab62e64eb8e841183c2a91e8a19426224ca89e83cef47f1e7f53bf8037f94e53f17a2cc301033ca86d278f4d0e2e7fc057a58f7ca4a391f01940a2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb54b55df75e2e804bab559aa885be40310e9dae45ec08b498f7e1af247757c9b35 1aa7a8773e6a7fdacbcedf9999009a389fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc430e1422ea79781ee046484893ce0010c4 571d3a9420bfd9219f65b643d0003bf4a6869a35be893ac2d85989c5cd605539b922ede9c9eb9eabec1c1fecbdecb45d 9ad6aaed513b73148b7d49f70afcfb32 01f78be6f7cad02658508fe4616098a9 5011bf6d8a37692913fce3a15a51f0702b346a0aa375a07f5a90a344a61416c4b4d22bb574aed5fdd900a274930252f62a38a4a9316c49e5a833517c45d3107094aef38441efa3380a3bed3faf1f9d5d6a80e309f1922a25cb00ebcbabc017ae 471684d6c43cfc529b30d600113dae6317f5e6db87929fb55cebeb7fd58c1d41e44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 2836be05e71a8f34902a6e6b37350134889fbd1aec443cef389ea10c93b498d8c4de8ced6214345614d33fb0b16a8acde9257036daf20f062a498aab563d7712939314105ce8701e67489642ef4d49e848df7b8e8d586a55cf3e7054a4c85b306abcc8f24321d1eb8c95855eab78ee9522f7e834551fbb0f6ea55b04889e8eb11c336b8080f82bcc2cd2499b4c57261d0e189c35adab992d274c294586143ec914ad095ecc1c3e1b87f3c522836e91587e0a0209b929d097bd3e8ef30567a5c1b0b07fecb2354efcdfc9671484b6eaa9208e43f0e45c4c78cafadb83d2888cb66f75e9b246b289fa11d79a27a3cba4b94ffb0d2ba92f664c2281970110a2e071d46e1fcf4c07ce4a69ee07e4134bcef1f629ed9325990b10543ab5946c1362fbdca49d1a5928cb1c1ac064e9137c8b0f07fc15c9d169ee48573edd749d25945d fc9812127bf09c7bd29ad6723c683fb5ab2481c9f93d0ed3033a3281d865ccb259112692262234e3fad47fa8eabf03a44bbb5420ed2dc9a8eaaedc7ae59de448a71378c0f8d76dbf90feeecd095d0ed9305ddad049f65a2c241dbb6e6f746c54bc7316929fe1545bf0b98d114ee3ecb8ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8 5a2756a3cb9cde852cad3c97e120b6561cc8a8ea51cd0adddf5dab504a285915aa6b7ad9d68bf3443c35d23de844463b 75f266633433d20abf6c1a13d97e7491234833147b97bb6aed53a8f4f1c7a7d8d5bd121564004e506f5610496ab2f876 1dfcb07c683107f038d8c886145d097e6e69ebbfad976d4637bb4b39de261bf759b90e1005a220e2ebc542eb9d950b1e40dba662fae60cd3bcceaa76a82d287330a237d18c50f563cba4531f1db44acfdd409260aea46a90e61b9a69fb9726ef ce89f6b11bdc5b365085a84036e9365bc44799b04a1c72e3c8593a53e8000c78 85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02767c23430487b6c64d45b83d5d32e9a1aa97d584861474f4097cf13ccb5325da06409663226af2f3114485aa4e0a23b43837a451cd0abc5ce4069304c5442c8707042ac7d03d3b9911a00da43ce0079a804741413d7fe0e515b19a7ffc7b30275c8e07660e3000f141dda8b83107ed6efeb93033a7ab04ea442b08103ec019a49dee60d3205c5eda2a74f342f26bc6e0 148148d62be67e0916a833931bd32b26 4172f3101212a2009c74b547b6ddf935 e816c635cad85a60fabd6b97b03cbcc9 63ceea56ae1563b4477506246829b386 1bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90ed0e6f99c817e0b50d01e7254971e560 7884a9652e94555c70f96b6be63be216aa8fdbb7d8159b3048daca36fe5c06d26c90885b28e58d1f44856d787da2078fd7619beb6eb189509885fbc192d2874bc5a4e7e6882845ea7bb4d9462868219b12780ea688a71dabc284b064add459a4 e8432fb72c61c9066957124e5a420a05 07811dc6c422334ce36a09ff5cd6fe711e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e4e4e53aa080247bc31d0eb4e7aeb07a096c974552b3f2839fcc751e7f12679ceae78510109d46b0a6eef9820a4ca95d662459f4e225e2f4f196c9d42f4ad7111e140dbab44e01e699491a59c9978b924 c783eed3cfc1c978fe76e15af007e0d073f124c77df247a60e1963b8ab5940da 4be49c79f233b4f4070794825c32373348c00ae965e23b2869f8eaa13d2dcefa677e09724f0e2df9b6c000b75b5da10d44a6a9fee78f2bb58e758a209df95f1ac26820b8a4c1b3c2aa868d6d57e14a79dbd22ba3bd0df8f385bdac3e9f8be207f57a2f557b098c43f11ab969efe1504bd47bf0af618a3523a226ed7cada85ce31e48c4420b7073bc11916c6c1de226bb f1c1592588411002af340cbaedd6fc339bab7341f4429f78ade492da0318aa42 2612aa892d962d6f8056b195ca6e550d 7dc3338d429a3114842ca29dbbfccfef1872e3d47e965d2e64f63ca01dd937f93da972c3ec85b6f3cc5306acf034fd23d921c3c762b1522c475ac8fc0811bb0f74765968c67007219b197f4d9aafb4e27d265aa7147bd3913fb84c7963a209d1838e8afb1ca34354ac209f53d90c3a43c0e8517b1fe0b5270f3f41d4b56d611842fe880812925e520249e808937738d2e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa185e65bc40581880c4f2c82958de8cfe7fd29ee0cb4b910d96d0ef86f16c8854fef6f971605336724b5e6c0c12dc25349b91d245c953f54a7f10aba72a4d00224f3d7d38d24b740c95da2b03dc3a2333 6f75e9b246b289fa11d79a27a3cba4b9 3d191ef6e236bd1b9bdb9ff4743c47fe06d172404821f7d01060cc9629171b2e5401acfe633e6817b508b84d23686743 ba036d228858d76fb89189853a5503bd7a006957be65e608e863301eb98e18085f245ebebce62ddcfacd1b6292c6939235fa44c247164c5e1683d18000b0a236f77ecc17109b1b806350eb7e7bbfd861254ed7d2de3b23ab10936522dd547b78989652eef28bc49eec908063ba36a854f670ef5d2d6bdf8f29450a970494dd646a711a119a8a7a9f877b5f379bfe9ea212f73080e04ce0d8e95defb577ebc3f4083b65c888b720c920dcaead304c5989bdb6920adcd0457aa17b53b22963dad9efd7e9ed0e5e694ba6df444d84dfa37d 7a2347d96752880e3d58d72e9813cc14f8905bd3df64ace64a68e154ba72f24c 28dc6b0e1b33769b4b94685e4f4d1e5c 1fb2a1c37b18aa4611c3949d6148d0f8c7be03f5d811ed29c328526ca8ab0d61c6663e689b7d1495526d8c7403ccc67f8620005ac78d8257435d490058c643dd5553cfaf751a4b14960b7581a20bc142 46922a0880a8f11f8f69cbb52b1396be 52b738b303d90a884137546353e09ebbabd815286ba1007abfbb8415b83ae2cf bb576d1513ba8ee93a97fa79d9b941e5 781397bc0630d47ab531ea850bddcf637b7a53e239400a13bd6be6c91c4f6c4e06563f3b418fe57f8fc331872343ce4481cacbb44ce8bf874ef92e1a73432c7f312ecfdfa8b239e076b114498ce2190567c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7 b0bf8b3daf61246d13276dc8dcdfb87ddb9ad56c71619aeed9723314d1456037316282ddb77e11b0b58c60ed59b1e308cf011ff8d8380280133bce806e0f7bb103573b32b2746e6e8ca98b9123f2249bcd3afef9b8b89558cd56638c3631868a 0a2a51dac6138826127f093500461d91eddb904a6db773755d2857aacadb1cb0f127a3f714240273e254d740ed23f001d3fad7d3634dbfb61018813546edbccb f8a26bb636decd3a1cb482a444dad4676e4243f5511fd6ef0f03e9f386d5440368fc266c3090819707d3c4c6cdcc1ed5e6385d39ec9394f2f3a354d9d2b88eecbf201d5407a6509fa536afc4b380577e865bf46435bd84fa5d89f64cf3ba73478677065f187e98d8beacdc700e49f6ef29c0c0ee223856f336d7ea8052057753f023559c6d59c04e3804209f573dbff9c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c19b04d152845ec0a378394003c96da594 1f9702dbc66344013ffb8844196658165b970a1d9be0fd100063fd6cd688b73e14ea0d5b0cf49525d1866cb1e95ada5de98741479a7b998f88b8f8c9f0b6b6f1fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 a084f26f690dbc23a52e67027693f2b235f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c55123c894276a2c5a16470e6a31f4618d7374961657ae02e93fc17be9d9fc8646203a824154b16ed7dab899bf000b80eeee7716d0fc31636914783865d34f6cdfd5ccbd8ca962b80445df1f7f38c57759f024368c745de15b3d2d6279667debcba3ac597b7eca2b4a550ad15962eeeee42a8e77b3768b440a281c5101ca7941d5e0 61bdf049525b7d4c2cf79257ec7c2c566ecbdd6ec859d284dc13885a37ce8d81ddf354219aac374f1d40b7e760ee5bb770fc5f043205720a49d973d280eb83e7898aef0932f6aaecda27aba8e990399135051070e572e47d2c26c241ab88307f 9a02387b02ce7de2dac4b925892f68fb9431c87f273e507e6040fcb07dcb450924e27b869b66e9e62724bd7725d5d9c173983c01982794632e0270cd0006d40751de85ddd068f0bc787691d356176df95c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550f7e4dd6300aa79c1ba9425a76dcf26f5 c802ceaa43e6ad9ddc511cab5f34789c3ac48664b7886cf4e4ab4aba7e6b6bc97ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 46c67bed153cfbe02079aa014f3d63874a300d3a0ae99b58b0dfcd3fde526bf5 3200dca98ebe9021d31c8cd58b5d995ea4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada9ba82616fac74de9ce334ea7532cfddca19acd7d2689207f9047f8cb01357370a9078e8653368c9c291ae2f8b74012e7d0921d442ee91b896ad95059d13df618db7594703df912c1308b49012bbf81ea 789ba2ae4d335e8a2ad283a3f7effced9b3a9fb4db30fc6594ec3990cbc09932 0f0ee3310223fe38a989b2c818709393d7c18718502a444a1a88227b0915de842227d753dc18505031869d44673728e2ea20aed6df7caa746052d227d194a395 24f0d2c90473b2bc949ad962e61d9bcb00003e3b9e5336685200ae85d21b4f5e cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e8ccf1fb8b09a8212bafea305cf5d5e9f6e96be832cf8bc6b35a956e8fb66c76aad1f8bb9b51f023cdc80cf94bb615aa9 ae5eb824ef87499f644c3f11a7176157537d9b6c927223c796cac288cced29df 11d0e6287202fced83f79975ec59a3a68830c97ab60254cd05628c6e61e8c54c e92d74ccacdc984afa0c517ad0d557a6da40657c9fece7e48d30af42d31d4350 1cd3882394520876dc88d1472aa2a93fd87c68a56bc8eb803b44f25abb6277867f100b7b36092fb9b06dfb4fac3609314b26dc4663ccf960c8538d595d0a1d3ab977b532403e14d6681a00f78f95506e 309928d4b100a5d75adff48a9bfc1ddb9c8661befae6dbcd08304dbf4dcaf0dba7d8ae4569120b5bec12e7b6e9648b869f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08bb96ff7f5c9505fd971126ecd171bec23b199f42a9909061516b6ce6d334af6d 66368270ffd51418ec58bd793f2d9b1b97e8527feaf77a97fc38f3421614151528a7602724ba16600d5ccc644c19bf18e74c0d42b4433905293aab661fcf8ddb3875115bacc48cca24ac51ee4b0e7975900c563bfd2c48c16701acca83ad858a630eff1b380505a67570dff952ce4ad7f8b7aa3a0d349d9562b424160ad186125218f316b3f85b751c613a06aa18010d670e8a43b246801ca1eaca97b3e19189ca75910166da03ff9d4655a0338e6b09fea33a31df7d05a276193d32621ecbe444b422a6d1df1d47db5d50a8d0aaca5dfe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a92344e215cfff0d2a4a66e595d3923cb843