UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android0a118184382a407bba7aef472932273ec9892a989183de32e976c6f04e70020181448138f5f163ccdba4acc69819f280197f76fe309657064dbec74d9eea4be47501e5d4da87ac39d782741cd794002db85d65c39e12a5515c19fd72b6f48199f16ba6f00bce15507c766cd5e8057728234a1273487bf7b2e2061b9b56373a29d8ea5f53c1b1eb087ac2e356253395d8 07fc15c9d169ee48573edd749d25945dbdc363788b2b48c031bf406cf15aa2529922f5774d88b203c4ec0fdd26616899c96ebeee051996333b6d70b2da6191b0197838c579c3b78927e0cd15ba4c9689 db182d2552835bec774847e06406bfa2 a8ecbabae151abacba7dbde04f761c37717729ce391c20ef3e722c3e6ef79a584ca82782c5372a547c104929f03fe7a9c793b3be8f18731f2a4c627fb3c6c63df8d2e80c1458ea2501f98a2cafadb397e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de041d80bfc327ef980528426fc810a6d7a 1a344877f11195aaf947ccfe48ee9c89310b60949d2b6096903d7e8a539b20f55fc7c9bd1fcb12799f02da8adfa4954f abb9d15b3293a96a3ea116867b2b16d5 06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 b74084f67608d5d35079175712568095fdf1bc5669e8ff5ba45d02fded729feb cd00692c3bfe59267d5ecfac5310286ce6872f5bbe75073f8c7cfb93de7f6f3aaeb3135b436aa55373822c010763dd54c5dc3e08849bec07e33ca353de62ea0439d0a8908fbe6c18039ea8227f827023d5756748da7d4fc61bb0b1bcba6e6d4d0747b9be4f90056c30eb5241f06bfe9b 1d0832c4969f6a4cc8e8a8fffe083efb9aa70957fde5ac24d3f5c61776a060539f8785c7f9b578bec2c09e616568d270 dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e7c792a8279211dece3b4df04719c818a 16c222aa19898e5058938167c8ab6c579c449771d0edc923c2713a7462cefa3b6516c28727509c3db6280ae16254e916a8ef1979aeec2737ae3830ec543ed0df20371daa1dcc7045675cf3c09dc71d6ea89b71bb5227c75d463dd82a0311573833bdf955c5d92555d8977eff1c5815c5a501bebf79d570651ff601788ea9d16d1770ae9e1b6bc9f5fd2841f141557ffb6ea2ef7311b482724a9b7b0bc0dd85c6550a141f12de6341fba65b0ad0433500dcd2f3f312b6705fb06f4f9f1b55b55c 7364e0bb7f15ebfbc9e12d5b13f51a02fbb17c69f51a5950e05e08cc14599b576354461b879d3b121b0c33d5e7e5da4f9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38 c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710cc9657884708170e160c8372d92f353563ce12dcf1ede17589befd56bb5281a5690f44c8c2b7ded579d01abe8fdb61101f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc41cfead9959b76ce44a847c850b61c5876a5dfac4be1502501489fc0f5a24b6670602940f23884f782058efac46f64b0f5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5e1b90346c92331860b1391257a106bb1c3d96fbd5b1b45096ff04c04038fff5dec20019911a77ad39d023710be68aaa147d1e990583c9c67424d369f3414728e4ca82782c5372a547c104929f03fe7a90e55666a4ad822e0e34299df3591d979075b051ec3d22dac7b33f788da631fd46467c327eaf8940b4dd07a08c63c5e85 32f6c513b25df1c670753eb7335c4258b05b57f6add810d3b7490866d74c00533fd60983292458bf7dee75f12d5e9e05fdda6e957f1e5ee2f3b311fe4f145ae112a1d073d5ed3fa12169c67c4e2ce415 5caf41d62364d5b41a893adc1a9dd5d460106888f8977b71e1f15db7bc9a88d11a04f965818a8533f5613003c7db243d e243aa93e6b6e031797f86d0858f5e402d2c8394e31101a261abf1784302bf75aad5adc307c4dd7e457509423a7f3734487129304eca93e3646dd0c7dd441bf54d6e4749289c4ec58c0063a90deb3964995f5e03890b029865f402e83a81c29d68881d2246abebc3aa474b51ecd7773e437d46a857214c997956eaf0e3b21a55013a006f03dbc5392effeb8f18fda755e44e875c12109e4fa3716c05008048b2350db081a661525235354dd3e19b8c054e732ced3463d06de0ca9a15b6153677084a8a9aa8cced9175bd07bc44998e757c792a8279211dece3b4df04719c818a af9c0e0c1dee63e5acad8b7ed1a5be96a62dd1eb9b15f8d11a8bf167591c2f1733267e5dc58fad346e92471c43fcccdc77143919d1234297079f075357988f3b7edcfb2d8f6a659ef4cd1e6c9b6d7079 cbef46321026d8404bc3216d4774c8a9 3a37abdeefe1dab1b30f7c5c7e581b935cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b53f24bb08a5741e4197af64e1f93a5029687fe34a901a03abed262a62e22f90db 48c8c3963853fff20bd9e8bee9bd4c07a5a61717dddc3501cfdf7a4e22d7dbaa3d8e28caf901313a554cebc7d32e67e53d191ef6e236bd1b9bdb9ff4743c47fe8ed36a8485e30937b99c0d247e9c3832ea81a3d20bf98ef2c9bef9dc24ec777ae1054bf2d703bca1e8fe101d3ac5efcd6d34d468ac8876333c4d7173b85efed9d17e6bcbcef8de3f7a00195cfa5706f1 8c74b88f3daf0f4f918d501c1f90ac2f0ec29ebfebc8170bf981e16247ca1298b23f52202479e957b9bada847c1175d71454ca2270599546dfcd2a3700e4d2f1 a58149d355f02887dfbe55ebb2b64ba3b0ab42fcb7133122b38521d13da7120b 4625d8e31dad7d1c4c83399a6eb62f0c8973ba741e7bd6450d8023552f43728ec5c1cb0bebd56ae38817b251ad72bedba6b964c0bb675116a15ef1325b01ff45 7a6a74cbe87bc60030a4bd041dd47b789a11883317fde3aef2e2432a58c86779f95ec3de395b4bce25b39ef6138da8718f468c873a32bb0619eaeb2050ba45d1 6b493230205f780e1bc26945df7481e5 d0379e4d73faa565d3e7f22b307c80f76c0958d82a830a02c0718147b1b565c1 0428be7495f8f382d0943cdd4738ffbb02052c0f4599c2aa6bead905338f12146687cb56cc090abcaedefca26a8e66066395ebd0f4b478145ecfbaf939454fa4 2e9777b99786a3ef6e5d786e2bc2e16f991de292e76f74f3c285b3f6d57958d513f320e7b5ead1024ac95c3b208610db9f6f2381bc56ef668e94f6d1fb4f6309 131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5137ffea9336f8b47a66439fc34e981ee0ef41260a5b096182ee7e45b942cd46d2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d334ebccfb3e317c7789f04f7a558df4537 198dd5fb9c43b2d29a548f8c77e85cf9cf8d8c66b1212720e569b0bd67695451 69421f032498c97020180038fddb8e24a85edfa24307bad582dbfb9713d7eb6bfc2022c89b61c76bbef978f1370660bfb2531e7bb29bf22e1daae486fae3417a 093b60fd0557804c8ba0cbf1453da22fc5c1cb0bebd56ae38817b251ad72bedbcfa3a0bc94975cb9c346a585ccb3ad9edf7ee89b6f8ec5827a19ecbaff5d4cd2 65699726a3c601b9f31bf04019c8593c1b7663ccddfbba71a405f122e117f95c2639ba2137371773aa1e64e7735cdb302912bbeedc16c67bd0529ab7d438c1ac314450613369e0ee72d0da7f6fee773c46072631582fc240dd2674a7d063b040 d0379e4d73faa565d3e7f22b307c80f7b8ce47761ed7b3b6f48b583350b7f9e4 ebb87faa733d9a04ebb40f422b135fb04fbe073f17f161810fdf3dab1307b30f022898bbc7110244fd24b3e410597047c5f5c23be1b71adb51ea9dc8e9d444a8bfd2308e9e75263970f8079115edebbd64f07f012a35c83d7c556ba0b69ef64e9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc81bf0c59238dd24a7f09a889483a50e8fd594b1a945b5d645e59e21f88bd2d83b9a85c12a21b76392747906fc7b2aff92ee0c1616bbc82804b2f4b635d4a055fb ab8aa05e782481f55fc1412a97e7ac34 fd4771e85e1f916f239624486bff502dff8c1a3bd0c441439a0a081e560c85fccc9109aa1f048c36d154d902612982e2 8011ecba39754a741ff861d810a7601fdb9ad56c71619aeed9723314d1456037 88fee0421317424e4469f33a48f50cb04670c07872d5314c6ad6ffa633d4a0599808ae38758804501ca3fc0697050e031006ff12c465532f8c574aeaa4461b1664c26b2a2dcf068c49894bd07e0e63894042483f5c2c4015e2a6abd47aa76b6f e7d161ac8d8a76529d39d9f5b4249ccbd04eb5de4d99080be674f159197a514a 1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a12e2c4bf7ceaa4712a72dd5ee136dc9a8457ded6f20b28feb21b9bca73c498671689016f6ee80ef507e2f5d67614b4be8bd48f59a9f04aefd7708058b717453af 46031b3d04dc90994ca317a7c55c42896107d91fc9a0b04bc044aa7d8c1443bd84f0f20482cde7e5eacaf7364a643d33 edf0320adc8658b25ca26be5351b6c4a 2e6d9c6052e99fcdfa61d9b9da273ca2aa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa869c6ae9174774e254650073722e5b92a8f6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d0994254aa0e93b918848be0b7728b4b1568d8a556f391937dfd4398cbac35e050a217734306d99c63613fad5b2a140398c0420ad551fd8c04785df87b7ae269a20c243c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2be97c864e8ac67f7aed5ce53ec28638f5 6467c327eaf8940b4dd07a08c63c5e85 7648557e5c7f1ecd407347dde3bd99278bb88f80d334b1869781beb89f7b73be1458e7509aa5f47ecfb92536e7dd1dc73983e1512aa570c564fab522bdb3efa5148510031349642de5ca0c544f31b2ef ae1d2c2d957a01dcb3f3b39685cdb4fa7900770abf7086faafd8c122981cc82f42d02bd0c73cb27e4ffc7862910ea1f4 5cce25ff8c3ce169488fe6c6f1ad3c97 98afdcc1ebd85daa0f1749c5e56b9d8c076023edc9187cf1ac1f1163470e479af110a326be6999afdeb8e7002c0ce44d d367eef13f90793bd8121e2f675f0dc2a1d7311f2a312426d710e1c617fcbc8c8289889263db4a40463e3f358bb7c7a1 cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca47792a0500b5aabb4b072d113a160d20079286674060c5b8f6644bfff4ae069a2 fd9dd764a6f1d73f4340d570804eacc470efba66d3d8d53194fb1a8446ae07fa1f4fe6a4411edc2ff625888b4093e91747f91db40efc6a22350eca5c953c4742 9570efef719d705326f0ff817ef084e67fcb0a2c0f0f41d9f4454ac2d8ed7ad6cc58f7abf0b0cf2d5ac95ab60e4f14e9634841a6831464b64c072c8510c7f35c95cc7ef498e141173576365264fc5fbaec1f764517b7ffb52057af6df18142b712780ea688a71dabc284b064add459a403924fb32bcc6248036e209a716e3339662a2e96162905620397b19c9d2497811b9f38268c50805669fd8caf8f3cc84a56d33021e640f5d64a611a71b5dc30a3495dabfd0ca768a3c3abd672079f48b6b6e584419a62da6229cf347e5ccfa1668757150decbd89b0f5442ca3db4d0e0e58ec72df0caca51df569d0b497c33805 1ba0846587744383fa518b7e642ff632818de4d2ec21cfcb149ced7a5bed25ab5cce25ff8c3ce169488fe6c6f1ad3c970397758f8990c1b41b81b43ac389ab9fa4613e8d72a61b3b69b32d040f89ad81d0cbf1a1aa1726784df15a81ead214f7ec0805f013b5bb2f8231160d0ac06b48aee1bc7fa5da061b752d0efddbd16495beb22fb694d513edcf5533cf006dfeae d94e18a8adb4cc0f623f7a83b1ac75b4a2cc63e065705fe938a4dda49092966f 80f4431bf838249179aa507f0bdd2cf3a9b4ec2eb4ab7b1b9c3392bb5388119dd5438e589313fc0036bbc291299c6fd429c08a4baebd25af6a2acf659cf834e86271faadeedd7626d661856b7a004e27bf40d1cbb2ba9fdad19821fc140fa50c3f2dff7862a70f97a59a1fa02c3ec1109001ca429212011f4a4fda6c778cc31892bf5e6240737e0326ea59846a83e076abebb7c39f4b5e46bbcfab2b565ef32b 4d95d05a4fc4eadbc3b9dde67afdca39d4bad256c73a6b25b86cc9c1a77255b1 dda8d87065d3a8e68dfd8dc4290e408c fd3ae753500ad06fd8fa224f28bcac597716d0fc31636914783865d34f6cdfd5 fa14d4fe2f19414de3ebd9f63d5c0169e8258e5140317ff36c7f8225a3bf9590c57168a952f5d46724cf35dfc3d48a7f a894b83c9b7a00dba6c52cecf7a31fbbd2d2c6e2445eef2bcff6bf0fdf69846ca3fc981af450752046be179185ebc8b5e13748298cfb23c19fdfd134a2221e7b59d9b46aa00c70238bb89056cfeb96c0532435c44bec236b471a47a88d63513d3d600348cf3aca45a777c9bc043054d482cec96096d4281b7c95cd7e7462349611b9842e0a271ff252c1903e7132cd68 ef8f94395be9fd78b7d0aeecf7864a032222f99fe4ee52bacba5f5406ff033aa 7d771e0e8f3633ab54856925ecdefc5d74627b65e6e6a4c21e06809b8e02114aba9fab001f67381e56e410575874d9676c442e0e996fa84f344a14927703a8c1ccb0989662211f61edae2e26d58ea92fec79d4bed810ed64267d169b0d37373e66fae5b05c0f64c4d2bdcdf1ad85f7b238ccdf8d538de2d6a6deb2ed17d1f873a86c450b76fb8c371afead6410d555349332c513ef44b682e9347822c2e457ac 4afa19649ae378da31a423bcd78a97c8956685427c5cd9dcb04f784272727336777669af68dbccabc30c3b6bcaa81825cc360b61d7eb072c77a4beddebb3c95b125b93c9b50703fe9dac43ec231f5f83