UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis androidae1d2c2d957a01dcb3f3b39685cdb4faf316e3fe33f1f754851712c760ab9d480d46839f6371fb84f6b6c682f5fc2c77852c44ddce7e0c7e4c64d861473008316709e8d64a5f47269ed5cea9f625f7ab e572cc8a256bbf824c98a1278ffadc24fcf55a303b71b84d326fb1d06e332a26fecf2c550171d3195c879d115440ae457fec306d1e665bc9c748b5d2b99a6e975f6ecc9686eb1bff304bbda038c60c54 dfd7468ac613286cdbb40872c8ef3b06ab4f2b5fd96ca65349119909c1eada2dd26e5e36c1b0b620407eadabb6c0c5c25ef99d16d1954578b0df2f38b866449b125b93c9b50703fe9dac43ec231f5f83 03255088ed63354a54e0e5ed957e9008 d073bb8d0c47f317dd39de9c9f004e9d7c9d0b1f96aebd7b5eca8c3edaa19ebb1d3b7f1f8a7625f8d5e700dcf0d9ae685bbf4a75e68db03be98166f8f87acd4bb3b43aeeacb258365cc69cdaf42a68afc56a022b15250525f8b9bdfc41a13152 abceedf5017915685f379075f00a5ccd6cf821bc98b2d343170185bb3de84cc45ad2c993fa4f162c255867250267de481a669e81c8093745261889539694be7f 81374713d991042a0e18865aa693cc240d9756dc528560b61c85bfefba233aab5bbf4a75e68db03be98166f8f87acd4bc922de9e01cba8a4684f6c3471130e4c16ba72172e6a4f1de54d11ab6967e371b06b5541a62ed438f956b662b4e1ec28 d0f4dae80c3d0277922f8371d58272928068fee5f49946b3a8f85b1007cd40bb0beb34df7e9615cd43b9090989ca48487cc980b0f894bd0cf05c37c246f215f3 3c7781a36bcd6cf08c11a970fbe0e2a6e9dcb63ca828d0e00cd05b445099ed2e 021f6dd88a11ca489936ae770e4634ad68cfb8f8a7e88613b34afac16f83875d98c39996bf1543e974747a2549b3107c af5baf594e9197b43c9f26f17b205e5b bf424cb7b0dea050a42b9739eb261a3ae94550c93cd70fe748e6982b3439ad3b069090145d54bf4aa3894133f7e89873037a595e6f4f0576a9efe43154d71c18bd9d03102a312711b0a71ecb44581d9de3019767b1b23f82883c9850356b71d62715518c875999308842e3455eda2fe3f1507aba9fc82ffa7cc7373c58f8a613 f95ec3de395b4bce25b39ef6138da871d397c2b2be2178fe6247bd50fc97cff234ffeb359a192eb8174b6854643cc046414a7497190eaef6b5d75d5a6a11afcfe2459ae2cf7921589685a6835ec08a7ce9dcb63ca828d0e00cd05b445099ed2e1a68e5f4ade56ed1d4bf273e555107502b515e2bdd63b7f034269ad747c93a424f2b590864ff38e818c75312f81b1cbf 7cc5ca26d6fbb6db2b134ef07cc6892515c00b5250ddedaabc203b67f8b034fd5807a685d1a9ab3b599035bc566ce2b9debe236f3c30658190a8fe363a2b5cc0b665bf733325cebbccee5935b1272616 349f8e8088df63050757dd8be435621642d0c639a21482dcd8e1c447efe87e89cacbf64b8a464fa1974da1eb0aa928516a1a681b16826ba2e48fedb229db3b65 5e388103a391daabe3de1d76a6739ccd069d3bb002acd8d7dd095917f9efe4cba495eebbfa243b79c5b9b224c482d0c2 1e44fdf9c44d7328fecc02d677ed704d86d7c8a08b4aaa1bc7c599473f5dddda903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 d1942a3ab01eb59220e2b3a46e7ef09d5c50b4df4b176845cd235b6a510c690375c58d36157505a600e0695ed0b3a22df2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca918317b57931b6b7a7d29490fe5ec9f9a098b2eb3138551138d127925d092d67 67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfacfacf9f743b083008a894eee7baa16469dfc69ee4c48a622e2bcda2c3d2a219d0 7fbe9c04f99dbfbc738ae9079740a314b9e4093f970251d5bcf888b76944a4bc1e747ddbea997a1b933aaf58a7953c3c4e477793df9bdde030226dcd3a262a4a47060dfad0287968d7a4a022691b7f53e38e37a99f7de1f45d169efcdb288dd1ce052ea95dfe35291c6fa7fcf88194925a45828dead8c065099cb653a2185df1f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 0d82627e10660af39ea7eb69c35689557c78335a8924215ea5c22fda1aac7b75 5bbf4a75e68db03be98166f8f87acd4baa78c3db4fc4a1a343183d6113ec46ba 2f014b914ea5e7c04fc6cbde68d02141 b3dd760eb02d2e669c604f6b2f1e803fc7a2af589d255231c76944fe4a45a5001c303b0eed3133200cf715285011b4e42e5ac40b5a02c5a2c35fe028a266aa91 1cbcaa5abbb6b70f378a3a03d0c26386dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6f3adde26e4fd2dcbfbc56c48396a6d23 678a1491514b7f1006d605e9161946b1ab8aa05e782481f55fc1412a97e7ac343d4893419e57449fb290647149f738d4421b3ac5c24ee992edd6087611c60dbbec16c57ed363c5ca91a3e5e5b88fe5023770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f5df07ecf4cea616e3eb384a9be3511bb62f91ce9b820a491ee78c108636db089ab541d874c7bc19ab77642849e02b89f e1f4fd6d0118b7b0797d7c1a0007b80a f3ada80d5c4ee70142b17b8192b2958e 767b2cc82cecc0385fe6f1086dd2c7489d702ffd99ad9c70ac37e506facc8c38f2f446980d8e971ef3da97af089481c3f461285987ddc0629f8a4ab6477642b5ab9ebd57177b5106ad7879f0896685d4a546203962b88771bb06faf8d6ec065e 05049e90fa4f5039a8cadc6acbb4b2cc4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a49546d045ff5190f6ea93739da6c0aa19bce3670ce0c315396e4836d7024abcf3dd06a81a4fb98d149f2d31c68828fa6eb2f0204e1d3ee3e4b05de4e2ddbd39e076bb03e43ffe34eeb242a2ee4a4f125e56ba95d78a7c942571185308775a97a3a0 2974788b53f73e7950e8aa49f3a306db4f00921114932db3f8662a41b44ee68f1763ea5a7e72dd7ee64073c2dda7a7a81415fe9fea0fa1e45dddcff5682239a09808ae38758804501ca3fc0697050e036524341b411c77cdbd9dbc15f522c7b3e3251075554389fe91d17a794861d47b1354b84eca447ab194edadb895706bb07d6548bdc0082aacc950ed35e91fcccbf1b035b71ef5f8e1e7c1d6c0c5032faacfcd208495d565ef66e7dff9f98764da074177d3eb6371e32c16c55a3b8f706b009a5510ad149a8e0c750cb62e255175f7fbc4bafcc80cbf690acbef25f2ce1cd75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5 def130d0b67eb38b7a8f4e7121ed432c5103c3584b063c431bd1268e9b5e76fbd94e18a8adb4cc0f623f7a83b1ac75b49d3d9b8861c97e6bb5992d51d3232f8b75877cb75154206c4e65e76b88a1271288bade49e98db8790df275fcebb37a1322722a343513ed45f14905eb07621686305ddad049f65a2c241dbb6e6f746c54cf011ff8d8380280133bce806e0f7bb1cb3ce9b06932da6faaa7fc70d5b5d2f46915849303a3fe93657587cb9c469f001b90614883e606d5621b45c14f4f2963a47072176bca825aadacf648034e124ba284df1155ec3e67286080500df36a9af16ba6f00bce15507c766cd5e8057728c44799b04a1c72e3c8593a53e8000c7803593ce517feac573fdaafa6dcedef61fccb3cdc9acc14a6e70a12f74560c026acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a8c5149362e6e7f7947fd2f578df6b575898dd88cca7b2f65461bc491dacb9b257a9a322cbe0d06a98667fdc5160dc6f8d828725179d622a56f951e527a966ed769961657077e0093ed761aa01916c5ff8f1fa0193ca2b5d2fa0695827d8270e9d75320797f266ba9ed6dd6dc218cb1b5 bb6b07f0fd4afe38c61f232bbb693fd7ebad33b3c9fa1d10327bb55f9e79e2f303db60c2331018b18c4166c1787072fe4d7a968bb636e25818ff2a3941db08c1 7cc980b0f894bd0cf05c37c246f215f3 9ee70b7987a735c046ac30a1556272c8a07c2f3b3b907aaf8436a26c6d77f0a242e9fb755426f19231217afb43e1aec144e6b86aeefa3eca5832a98043a7b6fab3f445b0ff5a783ec652cdf8e669a9bf f885a14eaf260d7d9f93c750e11742287070f9088e456682f0f84f815ebda7613d8e03e8b133b16f13a586f0c01b6866dd458505749b2941217ddd59394240e8 178b0113689dce8a7e48360c3886dc99af3b6a54e9e9338abc54258e3406e485f5cfbc876972bd0d031c8abc37344c28859bf1416b8b8761c5d588dee78dc65feebe038e47780c96e2762b5e2003cef7b5a1d925221b37e2e399f7b319038ba08d8f733a7c2a2ea60df6439a28a2b9a3 f0a5944c6a815b7bb44323d783eede4dbdb6920adcd0457aa17b53b22963dad98004d637b6236202217be3dfcdd8ce59 af3b6a54e9e9338abc54258e3406e485 f4f1f13c8289ac1b1ee0ff176b56fc60fe70c36866add1572a8e2b96bfede7bfbcb3303a96a92dc38c12992941de76278963920e8b402154316d8175fa189112 e531e258fe3098c3bdd707c30a687d73b81132591828d622fc335860bffec1505e632913bf096e49880cf8b92d53c9ad9c805dcddc7db4e825949f20601fc73b 81e74d678581a3bb7a720b019f4f1a934ffbd5c8221d7c147f8363ccdc9a2a373e6260b81898beacda3d16db379ed329 4c8c76b39d294759a9000cbda3a6571a ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac955dedb42b34e50082065a783265ce28a8 c929f2210333206f417e3862f431776d16002f7a455a94aa4e91cc34ebdb9f2d5c3a3b139a11689e0bc55abd95e20e39f937c8fddbe66ab03c563f16d5cfa50c7fa1575cbd7027c9a799983a485c3c2f10907813b97e249163587e6246612e21ca7be8306ecc3f5fa30ff2c41e64fa7b5e69fda38cda2060819766569fd93aa5bacadc62d6e67d7897cef027fa2d416cfa131721954c3ddae16ee67620ffb2e035285aa740b37f0b1933da97bf4ca4b9 da11e8cd1811acb79ccf0fd62cd58f86551fdbb810aff145c114b93867dd8bfdaa942ab2bfa6ebda4840e7360ce6e7efe561611fa0ccf4a2c8867a82f838281677c493ec14246d748db3ee8fce0092dbd6b5b6924f7f8118104cd3e3921deeac08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec84b20b1f5a0d103f5710bb67a043cd78 4042483f5c2c4015e2a6abd47aa76b6f 043c3d7e489c69b48737cc0c92d0f3a2fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4d4dd111a4fd973394238aca5c05bebe3dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 11958dfee29b6709f48a9ba0387a2431739cf54211aa6b75dd3001d54064e7a751db672ac302a163017367f46d48f602a47072176bca825aadacf648034e124ba97da629b098b75c294dffdc3e4639044b2e12b43338e42361077cb6516ad63e 712a3c9878efeae8ff06d57432016ceb2217ad1dd50c1017d3df6b44b7c45508 167ccbe15cc1664c9a63c20ac4c6a55a8977ecbb8cb82d77fb091c7a7f186163 9e6adb1432c4a75a33d48693328e4159176bf6219855a6eb1f3a30903e34b6fb fccc64972a9468a11f125cadb090e89e197838c579c3b78927e0cd15ba4c9689 ccbd8ca962b80445df1f7f38c57759f0f4e369c0a468d3aeeda0593ba90b5e55 d2a2c1da2acde3ed27003dba9c3c1ccc6c7cd904122e623ce625613d6af337c476fabdc82dd649afd7efa2d6894e568d337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 2051bd70fc110a2208bdbd4a743e7f79297b631a88835f8931aa5aabdd06ece9 a2f94d8e28139ce8120147d24fe3b8f6897a9a2b554640752d749543235a1b166e187996e9cc9d93c5f4452695768290c429429bf1f2af051f2021dc92a8ebea5aa3405a3f865c10f420a4a7b55cbff3 cb5f984421c93f1efb42b53a43f83c3a4670c07872d5314c6ad6ffa633d4a059 de7f47e09c8e05e6021ababdf6bc58e7 985e9a46e10005356bbaf194249f6856 16002f7a455a94aa4e91cc34ebdb9f2d991de292e76f74f3c285b3f6d57958d54daa3db355ef2b0e64b472968cb70f0d aa1b6b26d690368d6f74a35a7daa0916d82f9436247aa0049767b776dceab4edb2ab001909a8a6f04b51920306046ce56f611188ad4a81ffc2edab83b0705d76ba6d843eb4251a4526ce65d1807a93095e7d00134ba3a8b3e37edf5038bc51fc73741ea570def1d114a9ac9bb6726916 adb0e2c465ae2a4b7698a8901fdbb177b93e78c67fd4ae3ee626d8ec0c412dec494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7c215b446bcdf956d848a8419c1b5a920e366d105cfd734677897aaccf51e97a3 0b07c4aabfdc28bb8236e195c401e1b26c2fdcf862a752ca2c9e49866a05e1dfc4ef9c39b300931b69a36fb3dbb8d60e 1301962d8b7bd03fffaa27119aa7fc2b07b6f0c87d1dc9f9ab8e8543b60a419a993edc98ca87f7e08494eec37fa836f7 4d6da0c32dd563fea116da78ca1ffd39e0e6518d2cac6a5b1fa6b05498a5e7beed519c02f134f2cdd836cba387b6a3c8af1c25e88a9e818f809f6b5d18ca02e2d58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168d7fd83eaf0a5593a190e8e9c8d7ece84ad2972cf612acdeec0f99338a768aa05301ad0e3bd5cb1627a2044908a42fdc23d98b79ac6c8d1cef43d7bf1dadf8647769ac34a4012ab69c069de0bab7d9e81 988dce1898dfda74527351927d9575b22c3279b0b059b2665593834a264d7de6dd1016d687d5960a8f279198a94d0cc5c9d9edbf9b9e23eb5d4819bbcce9b078