UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402e894d787e2fd6c133af47140aa156f006018df1842f7130f1b85a6f8e911b96b3423c8199b1e39e9124532637636444552dfa8e7d62825d70fcd34c15910558c b5b41fac0361d157d9673ecb926af5aeb5488aeff42889188d03c9895255cecc67b4e63655366f054314061dadd539a0 f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0 dd7970532bfa1449085b8f43fc39a7d5fd2ae8ec902471d8956fca3486031013 e00944d55e6432ccf20f9fda2492b6fdb8002139cdde66b87638f7f91d169d968710ef761bbb29a6f9d12e4ef8e4379c82b04cd5aa016d979fe048f3ddf0e8d36740526b78c0b230e41ae61d8ca07cf5 beb04c41b45927cf7e9f8fd4bb519e86609e9d4bcc8157c00808993f612f1acd3341f6f048384ec73a7ba2e77d2db48ba569398d13eb87b14276380d2921ddbcd806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a67ed94744426295f96268f4ac1881b46243be2818a23c980ad664f30f48e5d19b2b7c555125ecacf4bb7678d9dc39a212f364281f619584f24f63a794a12e35435a0f1963430da063133ba27d695f851e894d787e2fd6c133af47140aa156f00aff82e881075d9c1ec306f86ae15c833f7f84297f903c4ae67e9b17ebb49c5a3d08726019e4a2a15cb1d49092e4d0522 79cc30c73507cfc25d20fe7f7bcfd91b2f52dc78dbbc843b19cf2f260b04812f9f4e3847f075d1e7e21141658ade4837ba3866600c3540f67c1e9575e213be0a083b65c888b720c920dcaead304c598942778ef0b5805a96f9511e20b5611fcebe6ad8761fe4eb9bb85934a2d21686bb30ba105754346aaf47509089d2287f2a ce5193a069bea027a60e06c57a106eb6 1cd138d0499a68f4bb72bee04bbec2d7297b631a88835f8931aa5aabdd06ece9e58cc5ca94270acaceed13bc82dfedf7c215b446bcdf956d848a8419c1b5a920a2557a7b2e94197ff767970b670416977070baed1f0e21d1234a4b00082a1bea3677481dc67fc92d2347a706e9a64285009a5510ad149a8e0c750cb62e25517502180771a9b609a26dcea07f272e141f0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e086af6e4641abb18caafc151b9aa95c8 c70daf247944fe3add32218f914c75a6 29000b029c61328a948b1c7afa01cea3310dcbbf4cce62f762a2aaa148d556bde8855b3528cb03d1def9803220bd3cb9df6c9756b2334cc5008c115486124bfe 860b37e28ec7ba614f00f9246949561d75877cb75154206c4e65e76b88a12712 0993b7960f34c29b1fdb6516be27046f5133aa1d673894d5a05b9d83809b9dbe07fc15c9d169ee48573edd749d25945d0224cd598e48c5041c7947fd5cb20d53 800de15c79c8d840f4e78d3af937d4d44bb948d5b21472509627f7f4c2a44784 373e4c5d8edfa8b74fd4b6791d0cf6dc9a96a2c73c0d477ff2a6da3bf538f4f4 d0bb8259d8fe3c7df4554dab9d7da3c9b7da6669894867f04b8727876a69ffc0fb89705ae6d743bf1e848c206e16a1d7 169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044b6e584419a62da6229cf347e5ccfa166e366d105cfd734677897aaccf51e97a360a0575ee6ce460e1d86c0e9d281c4f1 05049e90fa4f5039a8cadc6acbb4b2cc0dfd8a39e2a5dd536c185e19a804a73b488e4104520c6aab692863cc1dba45af459ad054a6417248a1166b30f63933010c4a4df48a930b56e7d71ec5a34b8257c831e9b5f6c9bab6b23c26c2dab2a29c 3dde889723e33ace6af907cd5cc8e187 28d437661d95291767e7402dfe969962 b66dc44cd9882859d84670604ae276e6cc70903297fe1e25537ae50aea186306d4ea5dacfff2d8a35c0952291779290d2aec405d4b5959235c49ec1d78edb0c2d04e5fdcd17f0616f965099351d2f2a1fe2b952bd6b9030970b3866b328bd9c7a74c3bae3e13616104c1b25f9da1f11fe94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee284853adaf494dc89ef7196d73636eb2451bd04e5fdcd17f0616f965099351d2f2a12c601ad9d2ff9bc8b282670cdd54f69f 168908dd3227b8358eababa07fcaf091810bf83c7adfd8a04ac1f11508bab9e0f5c3dd7514bf620a1b85450d2ae374b1926ffc0ca56636b9e73c565cf994ea5a37c9216b00a111ac0e1f81de25ddff77cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd1c6a0198177bfcc9bd93f6aab94aad3c2bf7e9e8f3f3bce1ac5212f22414aa57 acaa23f71f963e96c8847585e71352d6bb469043f774854635c4d72798291e9f696186d1596721cb6e79013d4655c5d9d811406316b669ad3d370d78b51b1d2ebeb04c41b45927cf7e9f8fd4bb519e8655c567fd4395ecef6d936cf77b8d5b2baec851e565646f6835e915293381e20a d04d42cdf14579cd294e5079e07454117f16109f1619fd7a733daf5a84c708c1 cd89fef7ffdd490db800357f47722b207e6b20d014d1c659e4eaf20dc2dcd7eb9e1bf34472174eadec17fc5e1ccaafdb2d00f43f07911355d4151f13925ff292b05851605ad0a7613af514cd321a63e36ef80bb237adf4b6f77d0700e12559070234c510bc6d908b28c70ff313743079 c19af480c40e343bbac3e2c01967b09fd494020ff8ec181ef98ed97ac3f254538a56257ea05c74018291954fc56fc448 ba95d78a7c942571185308775a97a3a0 e1054bf2d703bca1e8fe101d3ac5efcd8a56257ea05c74018291954fc56fc448 f8eb278a8bce873ef365b45e939da38aec0f40c389aeef789ce03eb814facc6c2f3bbb9730639e9ea48f309d9a79ff019e69af6c3c1ceeff3c2dced65ed63eeed30960ce77e83d896503d43ba249caf7 757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293b5dc4e5d9b495d0196f61d45b26ef33ebd4a6d0563e0604510989eb8f9ff71f54e732ced3463d06de0ca9a15b615367753f0d7c537d99b3824f0f99d62ea2428cfa5301358b9fcbe7aa45b1ceea088c6ebeb300882677f350ea818c8f333f5b9a512294422de868f8474d22344636f16b4944963b5c83d545c3d3022bcf03282 99cad265a1768cc2dd013f0e740300aea2487e8950121487ee653a97ba29d0206ef80bb237adf4b6f77d0700e1255907a6869a35be893ac2d85989c5cd605539bd9dc58c7af906cdbac364aedd4c0848892c91e0a653ba19df81a90f89d99bcd5a0b8489ce264d4ff8dac4cce46ff8a0789a283923884fb1c9598f796581a39d64be20f6dd1dd46adf110cf871e3ed35f655e8f9339af2b629ebed05b585423a 4110a1994471c595f7583ef1b74ba4cb1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afb8900faaaf2290df7971ce903cd11ebda84562f4374b74baa0907563bccdf1492c831e9b5f6c9bab6b23c26c2dab2a29c26f5bd4aa64fdadf96152ca6e6408068ddb4955263e6c08179393d1beaf186022d00f43f07911355d4151f13925ff292adf8d7f8c53c8688e63a02bfb3055497 1963bd5135521d623f6c29e6b117497551a472c08e21aef54ed749806e3e6490 97416ac0f58056947e2eb5d5d253d4f2 e64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86eb0c7ae2316c7e8214fd659e4bc8a0dea 7d128c1d4a33165a8676d1650d8ff82800865d413600d26adb36d2f55973559fe564618b1a0f9a0e5b043f63d43fc065b670dfc593340027581047db105f3347091bc5440296cc0e41dd60ce22fbaf882c60e40b399dc55d8b755ec6b5d09f8ab5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d4efc 465636eb4a7ff4b267f3b765d07a02da9fdef890a0a6f2496628626367d39280de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c531c0c178a9fc26ffecffd8670e6d746d009a5510ad149a8e0c750cb62e255175b4a721cfb62f5d19ec61575114d8a2d129e11dc359bad383e1243f730bdbe03260e1deb043af37db5ea4ce9ae8d2c9ea95d309f0b035d97f69902e7972c2b2e6760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e bce9abf229ffd7e570818476ee5d7dde54b2b21af94108d83c2a909d5b0a6a50c73071b4520a9a82990741a84a2144eb b4189d9de0fb2b9cce090bd1a15e342065b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186ffc528592c3858f90196fbfacc814f235ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0ff880d0d6a01ba52fcfe6475defc13e0f 533fa796b43291fc61a9e812a50c3fb6ec7f346604f518906d35ef0492709f78 2342d8a616837cd6d79017fe68172b2807168af6cb0ef9f78dae15739dd73255d27b95cac4c27feb850aaa4070cc467555063089b08df5797d3eebca7c087ed4 e140dbab44e01e699491a59c9978b924649adc59afdef2a8b9e943f94a04b02f698d51a19d8a121ce581499d7b70166841bcfd9ab658ebaac1661f58080aad6b07c5807d0d927dcd0980f86024e5208b754dda4b1ba34c6fa89716b85d68532b69421f032498c97020180038fddb8e24c6d6445d97e06d08b60853156601cf5856503192b14190d3826780d47c0d3bf3b0b79da57b95837f14be95aaa4d54cf828acfe2da49d2b9a7f177458256f254033b3214d792caf311e1f00fd22b392c5704afe073992cbe4813cae2f7715336f256bf8e6923a52fda8ddf7dc050a1148 a118806694c9d9b1091fe94039ae462a45f6a4a57549a5720dfdcdf643c78b83 0d9095b0d6bbe98ea0c9c02b11b59ee3 051e4e127b92f5d98d3c79b195f2b2915f2c22cb4a5380af7ca75622a64269173cf166c6b73f030b4f67eeaeba3011033e10f9cfe8030470e507965881025ab8ce6c92303f38d297e263c7180f03d402 b035d6563a2adac9f822940c145263ce794288f252f45d35735a13853e605939168411596e4c04bb30eaf83385d15c96237168031d88451c78fd8d6d6378c0b2c42f76f3b235e177ed57983b6721d0f3f12ee9734e1edf70ed02d9829018b3d9ecb47fbb07a752413640f82a945530f8 f8548d450d3c2e5f6c847a3de0748b8d 4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 9079ea527e08a24dfad44e3302d5f091 9c4e6233c6d5ff637e7984152a3531d5 82cadb0649a3af4968404c9f6031b233 ab24cd2b811ee48a416fc7a833d736a9fced4f35799409dd854ebeaea7db546d74c407e263578d03d02c1123aa730b5226751be1181460baf78db8d5eb7aad39 bc6d753857fe3dd4275dff707dedf3294c4c937b67cc8d785cea1e42ccea185caa495e18c7e3a21a4e48923b92048a61ba0a4d6ecea3e9e126dd3b6d77291c97 8e68c3c7bf14ad0bcaba52babfa470bd 6c7de1f27f7de61a6daddfffbe05c05880a9efd37c62cbdee2351192983a43d6 d994e3728ba5e28defb88a3289cd7ee8b943325cc7b7422d2871b345bf9b067fe97399278d24e6bbf3a2d5e9c8d342626f611188ad4a81ffc2edab83b0705d76b0a665a28efd91535abb111d656ecd04 27ef345422b300b5bc84817e0f83ca8b2afe4567e1bf64d32a5527244d104ceafcf55a303b71b84d326fb1d06e332a26fc221309746013ac554571fbd180e1c89b7da66eb5bb0e80c82e88fd2bfde5cefd06b8ea02fe5b1c2496fe1700e9d16cd7f14b4988c30cc40e5e7b7d157bc01806ee4c5c93a9957c9b1bb3bd89e800c8 6f5e4e86a87220e5d361ad82f1ebc335cf5ff72ca35f112b361de3e312c088f4495dabfd0ca768a3c3abd672079f48b64e4b5fbbbb602b6d35bea8460aa8f8e5 d0f88bfbf93f5078ff06490082883764c2368d3d45705a56e51ec5940e187f8d70efdf2ec9b086079795c442636b55fb58ae749f25eded36f486bc85feb3f0ab 3c8a49145944fed2bbcaade178a426c474765968c67007219b197f4d9aafb4e2af1b5754061ebbd4412adfb34c8d3534f449d27f42a9b2a25b247ac15989090fc54bc2ded4480856dc9f39bdcf35a3e7f2925f97bc13ad2852a7a551802feea03ec27c2cff04bc5fd2586ca36c62044e 147ebe637038ca50a1265abac8dea18101d8bae291b1e4724443375634ccfa0ee2ccf95a7f2e1878fcafc8376649b6e8dbc4d84bfcfe2284ba11beffb853a8c4 1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16c315f0320b7cd4ec85756fac52d78076 dd32544610bf007f0def4abc9b7ff9ef609a199881ca4ba9c95688235cd6ac5c470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b3000311ca56a1cb93397bc676c0b7fff533fa796b43291fc61a9e812a50c3fb6e97ee2054defb209c35fe4dc94599061 45f31d16b1058d586fc3be7207b58053504b7f668328dab60570f03ecfe4791835cf8659cfcb13224cbd47863a34fc58ed383ec94720d62a939bfb6bdd98f50c31a262d6247f3513b19d1149102e116d99064ba6631e279d4a74622df99657d6e21cece511f43a5cb18d4932429915ed ef575e8837d065a1683c022d2077d342c3a690be93aa602ee2dc0ccab5b7b67e67d16d00201083a2b118dd5128dd6f5960131a2a3f223dc8f4753bcc5771660c ffc58105bf6f8a91aba0fa2d99e6f1068038da89e49ac5eabb489cfc6cea9fc184e8ce7870f0eecd843366582bb95a2896671501524948bc3937b4b30d0e57b9 6157966f9b9e2f35d2266675bad8b7f8e531e258fe3098c3bdd707c30a687d7339cec6d4d21b5dade7544dab6881423e90fd4f88f588ae64038134f1eeaa023f6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 f0fcf351df4eb6786e9bb6fc4e2dee02d63fbf8c3173730f82b150c5ef38b8ff02a3c7fb3f489288ae6942498498db205dcd0ddd3d918c70d380d32bce4e733a4fbe073f17f161810fdf3dab1307b30f