UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android46072631582fc240dd2674a7d063b040 f61d6947467ccd3aa5af24db320235dd070dbb6024b5ef93784428afc71f2146b1790a55a67906c18bd9a046e17c5935218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4 cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0ccb16b8498f74ba6b6a6873518624168c1f5e7f2748adabf08629a6312ac3bfdd7fa1575cbd7027c9a799983a485c3c2f4a1c2f4dcf2bf76b6b278ae40875d5368d5e957f297893487bd98fa830fa6413e3844e186e6eb8736e9f53c0c5889527c4bbac870026694953a91cbd99149a1308fe2621d8e716b02ec0da35256a998d0b794a03744a03800313ca0f2e2912945d293363c4be77f134214bec786e2feb44feb0096faa8326192570788b38c1d1b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5b543376b5721da011b230ba7ae9dd61984c2d4860a0fc27bcf854c444fb8b40078719f11fa2df9917de3110133506521 0b94ce08688c6389ce7b68c52ce3f8c7 fb2606a5068901da92473666256e6e5bd7619beb6eb189509885fbc192d2874b 6f6d7ea73f8b34354a3ecc69f872abfd c57abe86de4e516e12dfa386053fbfe230d4e6422cd65c7913bc9ce62e078b79196894366d827c56344bfe5186dbcf64c28f6ae146390a9c1b923233ef556c66d840cc5d906c3e9c84374c8919d2074edcf3219715a7c9cd9286f19db46f23847ba0691b7777b6581397456412a413902227d753dc18505031869d44673728e212092a75caa75e4644fd2869f0b6c45a6a21bd02b3d17059c61bcb2eeb48b8cd77edbe5f897a5dbcde49d31bec1537b8a6e8ad49045f0bef72fb92d7c4a97fed 4e477793df9bdde030226dcd3a262a4a 185c29dc24325934ee377cfda20e414c06cdc05791b8af29eed72084f39143c78fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89ab5f1e8fb36cd7fbeb7988e8639ac79e92c758933af02c0b301906f2819ae1268 abea47ba24142ed16b7d8fbf2c740e0de68879a4839773d105f0689875dace83692baebec3bb4b53d7ebc3b9fabac31b8cff9bf6694dccfc3b6a613d05d51d16 08b2dbdc9ca941d237893bd425af8bfa586f9b4035e5997f77635b13cc04984cda0dba87d95286d836e37ca60ab1e7345878531649e31dd68c52529e00059976 5527eaab87a00dbe1614481ef174f2856f4b7fd3eea0af87f9990faa8e3287f1962e56a8a0b0420d87272a682bfd1e53a883bbca3f8bc8814ff676cb0e91829a bd430257087f92e5322919c84dc99f32eddc3427c5d77843c2253f1e799fe933 01daa090f0d5693d97c90755a54fa20402ed812220b0705fabb868ddbf17ea201b69ebedb522700034547abc5652ffac0e230b1a582d76526b7ad7fc62ae937df06048518ff8de2035363e00710c6a1d51d92be1c60d1db1d2e5e7a07da55b26271f17707d8bfd2cd45f7e51822987039087cd8bfa9c1968b20d8f6d0b81cbbbe32cc80bf07915058ce90722ee17bb71db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e464b327d40918ca7522ac22e3d02dc41cef452c63f81d0105dd4486f775adec8186b20716fbd5b253d27cec43127089bc74c4481c34e417ac39d1de6b4f854c4f 570320a43e5d968459b6342c01498b81 2f2cd5c753d3cee48e47dbb5bbaed33111c484ea9305ea4c7bb6b2e6d570d466d43ab110ab2489d6b9b2caa394bf920fe9a53d0ed1816293ef24647c7b33d819aa8fdbb7d8159b3048daca36fe5c06d22812e5cf6d8f21d69c91dddeefb792a72118b9f689c4e8d78d34218688a7a1cf fc49306d97602c8ed1be1dfbf0835ead8c8a58fa97c205ff222de3685497742c2cbca44843a864533ec05b321ae1f9d1dda04f9d634145a9c68d5dfe53b21272 1fbcf885f8f5c9afc9f37188b3f00afc efd5a10c877af6115fa422639167175031784d9fc1fa0d25d04eae50ac9bf787 a8240cb8235e9c493a0c30607586166c83dc55aeb13cc9f621dcbaa80304d506 402cac3dacf2ef35050ca72743ae6ca7 494c08f7a144d3cc4cfa661ed1244039b28d7c6b6aec04f5525b453411ff4336f93882cbd8fc7fb794c1011d63be6fb6785736838d7b51f2cabb00e6b28a8969e8e5f71237c3b05761cda9e029a5b3d2846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 daca41214b39c5dc66674d09081940f00dbd53751c00e0784799008b44471a7790b8e8eca90756905bf80c293ae6a50a 9996535e07258a7bbfd8b132435c59629d405c24be657bbf7a5244815a908922c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b01b62ff22e70a7197fa1f3f34fa2b7f65 47951a40efc0d2f7da8ff1ecbfde80f4787afca6b6dd1f06fc22e4b52b0b89bf50c1f44e426560f3f2cdcb3e19e399039965b21b3968b6abc41143236b035c8c3cfbdf468f0a03187f6cee51a25e5e9a 1bf0c59238dd24a7f09a889483a50e8f 619205da514e83f869515c782a328d3ce98741479a7b998f88b8f8c9f0b6b6f1f9b902fc3289af4dd08de5d1de54f68f32508f53f24c46f685870a075eaaa29c6f8caa0e6413027cb7a12f945151cb8dbdad073d2c77b0525e32a0e9784089eae49b8b4053df9505e1f48c3a701c06823c5be6328b5f6a0a5980341230b8ac05 68bc9477d0f2c908eed9498bf926d89e6e17a5fd135fcaf4b49f2860c2474c7c416849da96fb73bee793e2bf65ae43aca425170bf40e8d6ee473b271d96dae18 6f75e9b246b289fa11d79a27a3cba4b9dd458505749b2941217ddd59394240e8efd7e9ed0e5e694ba6df444d84dfa37db8c27b7a1c450ffdacb31483454e0b54ab24cd2b811ee48a416fc7a833d736a9433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021958c530554f78bcd8e97125b70e6973d2f25f6e326adb93c5787175dda209ab6122e27d57ae8ecb37f3f1da67abb33cb af922fd52975aee0083fb8e0ba9c1d64 d4b5b5c16df28e61124e13181db7774cb9e4093f970251d5bcf888b76944a4bc24ec8468b67314c2013d215b7703447684ddfb34126fc3a48ee38d7044e87276cac8e13055d2e4f62b6322254203b293f86890095c957e9b949d11d15f0d0cd5dd1970fb03877a235d530476eb727dabf4492508850c58446d4784339470a8f60ac6bb01918e52c611c2ac94e1a8bdcd8207f8d79c224f5feef34fe2c2d6adfe88ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81aba292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 59b90e1005a220e2ebc542eb9d950b1eed277964a8959e72a0d987e598dfbe72 dcf3219715a7c9cd9286f19db46f238436e51f22c86d237a5bb2e3451f8a70727658d0dd31ff8ec12a3933f064e000a1fe27f92b1e3f4997567807f38d567a358c1b6fa97c4288a4514365198566c6fa1d01bd2e16f57892f0954902899f0692333943ff8a14617d66ea94ec176fc7875383c7318a3158b9bc261d0b6996f7c2df12ecd077efc8c23881028604dbb8cc13f9896df61279c928f19721878fac417f5fc754c7af0a6370c9bf91314e79f4 4502591a3be059858cf9e9d763134ee31013c8b99e603831ad123eab4b27660fbdc8b08ca966b6626e1f186f03c9a060a3ab4ff8fa4deed2e3bae3a5077675f0 5fc7c9bd1fcb12799f02da8adfa4954fbca82e41ee7b0833588399b1fcd177c70c0cfd9478c6551fbfe74a7acb6fc037 3783f31a590c99846281c4534e05bc6ba516a87cfcaef229b342c437fe2b95f7c02d0450cdd75ce7595f5eaeb5f041a3 4eab60e55fe4c7dd567a0be28016bff369b09198d4248b8f24494f27a01367b9032dd17b77fab7d51a476c5ff2b5659c6048ff4e8cb07aa60b6777b6f7384d52d139db6a236200b21cc7f752979132d00609154fa35b3194026346c9cac2a248e92d74ccacdc984afa0c517ad0d557a6fb3deea8bff8902a6a092a4b532b4a68 26751be1181460baf78db8d5eb7aad3921e60123a3a0df92f391f66b1e51903ae0f120eefd76be864f36ffa8d1a1505a588da7a73a2e919a23cb9a419c4c6d443f68928ec5b6fae14708854b8fd0cf084572101f572c37f203cd8690fe6e4eeb522e1ea43810e90242942ccc0995dae16b5ce5a5aa1b506c66ece16c4cd9138d20b02dc95171540bc52912baf3aa709d 4582ef600b4316d72eede3ef78fc77d91cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca 140f6969d5213fd0ece03148e62e461ecdf66a6a7a04d87d865335701790c3e37c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 787afca6b6dd1f06fc22e4b52b0b89bf c923d8f64e256dde7c28bf1614d5360252569c045dc348f12dfc4c85000ad832d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f7850829424ffa0d3a2547b6c9622c77de0311704817e347269b7254e744b5e22dacd4a973e303ec37692cc8923e3148eef743a115cbd6f4788924537365be3d6012ec36e2ba64f11c9e910e0353e0836d81 55603a5f239e435c642244be3e891b854fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e52d080a3e172c33fd6886a37e7288491b628386c9b92481fab68fbf284bd6a64 b5ecbbf5782cc7fe9e453f3a2f26f24bf02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1bedc7106ffa9616ddc27e360b9ac02a6d4b5b5c16df28e61124e13181db7774ca267f936e54d7c10a2bb70dbe6ad7a89e2ccf95a7f2e1878fcafc8376649b6e8 5eb13cb69b6e20dd7a42030f5936a9dc504b7f668328dab60570f03ecfe479187f5d04d189dfb634e6a85bb9d9adf21e246a3c5544feb054f3ea718f61adfa163ef815416f775098fe977004015c6193 6be5336db2c119736cf48f475e051bfe f4573fc71c731d5c362f0d7860945b88138bb0696595b338afbab333c555292ab80eb4e0e849af849ea960c43af2b564754dda4b1ba34c6fa89716b85d68532b3a077e8acfc4a2b463c47f2125fdfac5 c410003ef13d451727aeff9082c29a5cd7619beb6eb189509885fbc192d2874b0a7d83f084ec258aefd128569dda03d7e8de67aac98d923eb372575f30568a898e82ab7243b7c66d768f1b8ce1c967eb85f66a7cda62391535fa2bd56811b8067f141cf8e7136ce8701dc6636c2a6fe4 f90bebdc692f68ebf8f1dee68a01a8e0354ac345fd8c6d7ef634d9a8e3d47b83 6c19e0a6da12dc02239312f151072ddd7da9fd85999f583e3906f99a3ee58911 b618c3210e934362ac261db280128c221ef91c212e30e14bf125e9374262401f0fcbc61acd0479dc77e3cccc0f5ffca7012a91467f210472fab4e11359bbfef6 4b6538a44a1dfdc2b83477cd76dee98eb29eed44276144e4e8103a661f9a78b79ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38 78f1893678afbeaa90b1fa01b9cfb860 ef0917ea498b1665ad6c701057155abe3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332cfcce0621b49c983991ead4c3d4d3b6b6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a2819b650660b253761af189682e03501dd2387337ba1e0b0249ba90f55b2ba2521 0d3180d672e08b4c5312dcdafdf6ef36 6af97d7deea1a1d2c76c5c512e66700b36f4d832825380f102846560a5104c90 f26df67e8110ee2b44923db775e3e47ffcdf25d6e191893e705819b177cddea09f93557d309f655ff06f109a08dcf7c4e2e5096d574976e8f115a8f1e0ffb52b15a50c8ba6a0002a2fa7e5d8c0a40bd92c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14f3173935ed8ac4bf073c1bcd63171f8a2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f69164314c17210c549a854f1f1c7adce8b6 fcfe9c770eb9372e6961a17f7eaffd5f e3251075554389fe91d17a794861d47b752d2c9ecfe079e5e5f3539f4d750e5cb994697479c5716eda77e8e9713e5f0fd34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff2ec0274c1774841e6820ad9339b81dbf621d187a8e1a345cc07422a61c669654b5f1e8fb36cd7fbeb7988e8639ac79e9c0e90532fb42ac6de18e25e95db73047d494020ff8ec181ef98ed97ac3f254531cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca 285da2198b2b496c9d447cc4ac6b0734 79a9887268cef1276b3c9e33cc29580fda87cbc1b5b8501acf3b49eec1cc52c338faae069a1371784081ea9ad9b279d06e616e79d491ba42638558caf03640036074c6aa3488f3c2dddff2a7ca821aab2ba2520186ee376e835ce7bf1554ef7beec96a7f788e88184c0e713456026f3fbeb04c41b45927cf7e9f8fd4bb519e86 df12ecd077efc8c23881028604dbb8cc1e50a717c4febd75e03b348b0be851fa14da92f2bdaec7f2218042a5b61245701e8c391abfde9abea82d75a2d60278d4d5ff135377d39f1de7372c95c74dd962d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 45be58330c9a2ac2bc408ec210820fab4b55df75e2e804bab559aa885be403103946bb00df4eebe135aa471d36e6ef687c590f01490190db0ed02a5070e20f01d2361d07d9f4dd38dd802a5e917176a3c4616f5a24a66668f11ca4fa80525dc465699726a3c601b9f31bf04019c8593cee389847678a3a9d1ce9e4ca69200d06ab8aa05e782481f55fc1412a97e7ac34f4666b1c34893ee557dccbfe3382e9659e740b84bb48a64dde25061566299467785ca71d2c85e3f3774baaf438c5c6eb 6e7b33fdea3adc80ebd648fffb665bb859b85c256f758c22eae6fa45913205dba7f592cef8b130a6967a90617db5681b1a99f6821980ac99136dcd2f1e9c8740b05bf587ec7ce83518b72eb0d011a353c7558e9d1f956b016d1fdba7ea132378